Συνέντευξις ἑνὸς Rothschild!!!

Συνέντευξη ενός Rothschild από την Γαλλία. Συνέντευξις ἑνὸς Rothschild!!!4
Η μετάφραση είναι από τα Ολλανδικά και  αξίζει τον κόπο να μάθουμε μερικά πράγματα που κανένας πολιτικός δεν τολμάει να συζητήσει.
(Την μετάφραση έκανα ο Στέφανος Θεοφανάκης, τον οποίον ευχαριστούμε πολύ!)

Συνέντευξις ἑνὸς Rothschild!!!7

Η λέξη Rothchild απαγορεύεται να ακουστεί από τα στοματάκια τους και ειδικά των αριστερών. Συνέντευξις ἑνὸς Rothschild!!!3Συνέντευξις ἑνὸς Rothschild!!!5Συνέντευξις ἑνὸς Rothschild!!!2Συνέντευξις ἑνὸς Rothschild!!!1

Είναι σαν να μην υπάρχουν…
Στις φωτογραφίες αντίγραφο της αρχικής συνεντεύξεως στα Ολλανδικά.Συνέντευξις ἑνὸς Rothschild!!!6

mensen
Μπορείτε να κατεβάσετε το Ολλανδικό κείμενο από εδώ:

dropbox

Σίγμα

Baron Philippe de Rothschild
ΚΕΙΜΕΝΟ FLORIS MULLER

Οι άνθρωποι θα είναι πάντα ζηλοφθονοι.

Ἡ περιουσία τοὺς ἀνέρχεται σὲ πολλες ἐκατοντάδες δισεκατομμύρια, ποὺ σημαίνει πως ἡ οἰκογένεια Rothschild εἶναι ἡ πλουσιότερη οἰκογένειά ποὺ ἔχει ποτὲ ὑπάρξει.
To «Quote» μίλησε στὸ Παρίσι μὲ ἕνα ἐπιφανὲς στέλεχος αὐτῆς τῆς «διάσημης» οἰκογενείας.

«Οἱ ἄλλοι ἀποκτοὺν γρήγορα μιὰ εἰκόνα γιὰ ἐμᾶς, σχετικὰ μὲ τὸ πῶς δουλεύουμε καὶ ποιοὶ εἴμαστε!!!»

Θεωροῦνται ὡς μιὰᾷ πανέξυπνη οἰκογένεια, ὅπως ἐπίσης θεωροῦνται οἱ τραπεζίτες τῶν κυβερνήσεων καὶ τῶν εὐγενῶν, ἀλλὰ καὶ οἱ χρηματοδότες τριῶν εὐρωπαϊκὼν πολέμων ἀνὰ τοὺς αἰῶνες.
Ἐπίσης θεωρεῖται ὅτι ἔχουν ἐκμεταλευθεῖ τὴν θέση τους στὴν βιομηχανία χρυσοῦ καὶ διαμαντιών, γιὰ νὰ ἀποκτήσουν πολιτικὴ ἐξουσία καὶ πρὸς ἐνίσχυση τῶν οἰκονομικῶν τοὺς συμφερόντων.
Πόσο σίγουροι μποροῦμε ὅμως να εἴμαστε για αὐτό;

Ἡ τεράστια περιουσία καὶ τὰ οἰκογενειακὰ ὑπάρχοντά τους βρίσκονται ἀποθηκευμένα μὲ ἀσφάλεια σὲ ἔνα πολύπλοκο δίκτυο ἐπιχειρήσεων, ἱδρυμάτων καὶ ξένων ἑταιρειῶν «γραμματοκιβωτίου».
Οἱ βαρῶνοι, ἀλλὰ καὶ οἱ βαρῶνες, ἔχουν κρατήσει τὰ εὐγενῆ σαγόνια τοὺς σταθερὰ ἐνωμένα ἀνὰ τοὺς αἰῶνες. Ἡ δημοσιογράφος Floris Muller, κατάφερε νὰ λάβῃ πρόσκληση ἀπὸ τὸν Βαρῶνο Philippe de Rothschild, ὁ ὁποῖος ῥυθμίζει τὰ οἰκογενειακὰ τῆς δυναστείας, γιὰ μιὰ συνέντευξη στὸ διαμέρισμά του, στὰ Ἠλύσια Πεδία, συμπεριλαμβανομένης σαμπάνιας στὸ ποδὶ (!).

-Δέν θά ἤταν καλλίτερα νά τό εἴχαμε κανονίση στό παλάτι σας, ἢ ἀκόμη καλλίτερα στό Παρίσι;

-Βρίσκω αὐτὸ τὸ κατάλυμα πιὸ ἄνετο γιὰ νὰ ὑποδέχομαι ἀνθρώπους, ἀλλὰ ναί, ἡ οἰκογένειά μου ἔχει πράγματι κτίσει πολλὰ παλάτια καὶ ἐξοχικά. Στὴν Γαλλία, τὴν Ἰταλία, τὴν Αὐστρία, τὴν Μεγάλη Βρετανία καί τις ΗΠΑ, τὰ περισσοτέρα μὲ τὸ χαρακτηριστικὸ Στῦλ Rothschild.
Στὸ τέλος τοῦ δεκάτου ἑνάτου αἰῶνος, στὸ ἀπόγειο τῆς φήμης καὶ τῆς τύχης μας, εἴχαμε ἐκατοντάδες μεγαλοπρεπῆ παλάτια. Ἀπὸ αὐτά, πολλὰ κατεδαφίσθησαν ἢ ἔχουν πωληθεῖ.
Τὰ ὑπόλοιπο πενήντα ἢ ἐξήντα κτίρια τὰ μοιραζόμαστε τώρα οἱ τριακόσιες οἰκογένειες Rothschild.

-Δεν ἐννοεῖται βέβαια ὅτι τὰ κεφάλαια τῶν Rothschild ἔχουν μειωθεῖ ἀπὸ τὴν αὐξήση τῶν μελῶν τῆς οἰκογενείας σας;

-Ὄχι, εἴμαστε ἄκομα πολὺ πλούσιοι, ἀκόμη καὶ ἂν διαιρέσετε τὴν περιουσία μας ἐπὶ ὅλων τῶν μελῶν τῆς οἰκογενείας. Σύμφωνα μὲ ὁρισμένους, ἔχουμε ἐκατοντάδες δισεκατομμύρια. Πόσα εἶναι ἀκριβῶς, δὲν μπορῶ νὰ πῷ. Δὲν ξέρω ἀκριβῶς, γιὰ νὰ εἶμαι εἰλικρινής, πόσες ἀκριβῶς ἐπενδύσεις ἔχουμε κάνει καὶ τὶ ἀκριβῶς ἀξίζουν ὅλα αὐτά. Γιὰ νὰ εἶμαι εἰλικρινής, νομίζω ὅτι δὲν μὲ ἐνδιαφέρουν πραγματικά.
Ἐπειδή, τὶ εἶναι πλοῦτος;

Τί σημαίνει γιά τόν τρόπο ζωῆς μας;
Κάποιος αἰσθάνεται πλούσιος μὲ ἔνα ἐκατομμύριο στὴν τράπεζα, ἤ ἄλλος μὲ μόλις διακόσια ἐκατομμύρια εὑρῶ. Ζεῖτε διαφορετικά μέ ἕνα δισεκατομμύριο ἢ μέ χίλιες φορές περισσότερα;
Πολὺ πιὸ ἐνδιαφέρον βρίσκω στὸ γεγονὸς ὅτι εἴχαμε τὴν δυνατοτητα νὰ διατηρήσουμε τὴν συνέχεια τῆς ἰσχῦος μας, ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς Τραπέζης Rothschild, ἀπὸ τὸν ἰδρυτὴ Mayer Amschel Rothschild, στὰ μέσα τοῦ δεκάτου ὀγδόου αἰῶνος, μέχρι σήμερα.

Ὡς σημαίνουσα οἰκογένεια ἠλικιακά, μόλις ξεπεράσαμε τὴν μαισαιωνικὴ οἰκογένεια τῶν Μεδίκων!

-Ἡ οἰκογένειά σας ἔχει ἀκόμη δεῖ ἐπίσης ὀπισθοδρομήσεις. Δύο ἀπὸ τοὺς πέντε κλάδους προέκυψαν ἀπὸ προγόνους πού ἔχουν ἐκλείψει;

-Λόγῳ τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ἀλλὰ καὶ πιὸ πρόσφατα, εἴχαμε ἀτυχίες. Τὸ 1981, γιὰ παράδειγμα, ὅταν ἡ γαλλικὴ κυβέρνησις ἐθνικοποίησε τὴν οἰκογενειακὴ τράπεζά μας. Αὐτὸ ἤταν ἕνα τεράστιο πλῆγμα γιὰ ἐμᾶς. Μᾶς κόστισε πολλὲς δυσκολίες καὶ προβλήματα γιὰ νὰ ἐπαναφέρουμε τὸ νεοσύστατο χρηματοπιστωτικὸ ἵδρυμα πίσω, στὸ παλαιὸ ἐπίπεδο.
Ὁ  Ὅμιλος Rothschild εἶναι τώρα ἔνας ἀπὸ τοὺς μεγαλυτέρους χρηματοοικονομικοὺς παράγοντες στὴν Εὐρώπη!

Ὁ θεῖος μου βαρῶνος Eric de Rothschild ἄρχισε τὴν νέα τραπέζα τὸ 1985, μερικὰ χρόνια μετά, ἀφ΄ ὅτου ὁ τότε πρόεδρος Φρανσουὰ Μιτερὰν κατέσχε τὴν οἰκογενειακή μας ἐπιχείρηση.
Ὁ Eric ἔπρεπε νὰ ἀρχίσῃ ξανὰ ἀπὸ τὴν ἀρχή.
Θυμᾶμαι ἀκόμη ὅτι οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι τότε, καὶ γιὰα περισσότερα ἀπὸ δέκα χρόνια, πίστευαν ὅτι ἤταν τρελλός, ἔτσι ἔλεγαν τότε.. «Ἀπολαῦστε ὅ,τι ἔχετε, ἀντὶ πάντα νὰ θέλετε νὰ κάνετε τὸ ἀδύνατον»!

Ἀλλὰ ἀπεδείχθη πὼς ὁ Eric εἶχε μαντέψη σωστά: Ἡ ἑταιρεία, τόσο ἡ τράπεζα ὄσο καὶ οἱ ἐπενδύσεις σὲ ὑποκαταστήματα, συνεχίζουν νὰ αὐξάνονται. Τώρα ἔχουμε περισσότερες ἀπὸ τρεῖς χιλιάδες ἐπιχειρήσεις σὲ σχεδὸν 42 χῶρες. Ἔπρεπε νὰ ἐργαστοῦμε πολὺ σκληρά, ἀλλὰ τελικὰ καταφέραμε νὰ ἔχουμε μιὰ δεύτερη εὐκαιρία.

-Ἐλᾶτε τώρα, σὰν Rothschild κάνετε σίγουρα καριέρα πιὸ γρήγορα ἀπὸ ὁποιονδήποτε ἄλλον ἐπιμελῆ τραπεζίτη!

-Ὁ Θεῖος μου Baron Edmund de Rothschild, ἔγραψε νωρίτερα, τὸ 2014 στὴν ἐφημερίδα «The Times», ὅτι τὸ ὄνομά μας, ἀνοίγει τὶς πόρτες καὶ συμφωνῶ μαζύ του.
Ἕνα προσωπικὸ παράδειγμα: πρὶν ἀπὸ μερικὰ χρόνια ἀγόρασα ἕνα σχολεῖο, ὥστε νὰ εἴμαστε σίγουροι γιὰ μιὰ καλὴ ἐκπαίδευση γιὰ τὰ παιδιά μου. Αὐτὸ ἤταν σχετικὰ εὔκολο: τὸ δάνειο διεκπαιρεώθηκε γρήγορα, ὅπως καὶ τὸ προσωπικό.
Ὁ καθένας πίστευε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὅτι θὰ ἤταν μιὰ ἐπιτυχία. Ἡ οἰκογένειά μου διαθέτει ἕνα τεράστιο δίκτυο, τὸ ὁποῖο βρίσκει εὔκολα τοὺς σωστοὺς ἀνθρώπους, στὶς ἀναπτυσσόμενες ἐπιχειρήσεις. Ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ ὑπερβάλουμε μὲ τὶς δυνατότητές μας! Τὸ οἰκογενειακό μας ὄνομα μπορεῖ ἐπίσης νὰ λειτουργήσῃ ἐναντίον μας. Οἱ ἄνθρωποι φτιάχνουν γρήγορα μιὰ εἰκόνα γιὰ ἐμᾶς, γιὰ τὸ πῶς δουλεύουμε καὶ τὸ ποιοὶ εἴμαστε. Οἱ φίλοι μου ἀπὸ τὸ Χάρβαρτ ἔλεγαν πάντα: δημιουργεῖς τὴν δικὴ σου τύχη.
Πιστεύω ἐπίσης καὶ σὲ αὐτό.

-Εἶναι ἡ οἰκογένεια σᾶς ἄκομα στην ἀγορὰ τοῦ χρυσοῦ;
Ὄχι πιά. Στὸν δέκατο ἕνατο καὶ εἰκοστὸ αἰῶνα εἴχαμε πολὺ ἰσχυρότερα συμφέροντα σὲ χρυσό, ὥστε μπορούσαμε νὰ καθοδηγοῦμε τὶς ἀγορές. Θὰ μποροῦσες νὰ ἰσχυριστῇς ὅτι μέσα ἀπὸ τὶς θέσεις μας, εἴχαμε ἐπίσης σημαντικὲς οἰκονομικὲς ζημίες, ἐπειδὴ μέχρι τὰ 1870 πολλὰ ἐθνικὰ νομίσματα συνδέοντο μὲ τὴν τιμὴ τοῦ χρυσοῦ, τὸ λεγόμενο Gold Standard. Πρὶν ἀπὸ μερικὲς δεκαετίες πουλήσαμε τὶς περισσότερες ἀπὸ αὐτές τὶς θέσεις μας.

-Τί γίνεται μέ τό μερίδιό σας ἀπό τό ἐμπόριο διαμαντιῶν; Δέν εἴχατε ἕνα σημαντικό μέρος του στὰ χέρια σας;
Ὄχι, ὄχι πιά. Οἱ μετοχές μας ἐκεῖ, πουλήθηκαν ἐπίσης, χρόνια πρίν. Τώρα πιὰ ἀσχολούμαστε κατὰ κύριο λόγο μὲ τὸν τραπεζικὸ τομέα, τὶς ἐπενδύσεις, τὸ κρασὶι καὶ τὴν σαμπάνια.

-Λέγεται ὅτι ἡ οἰκογένειά σας ὡς τραπεζῖτες καὶ εὐγενεῖς εἶχε ἄμεση ἐπιρροὴ στὴν πολιτικὴ τῶν κυβερνήσεων στὴν Εὐρώπη τὸν δέκατο ὄγδοο, δέκατο ἕνατο καὶ εἰκοστὸ αἰῶνα.

-Αὐτὸ συνέβη, ἰδιαίτερα στὴν δεύτερη γενεὰ τῶν τραπεζιτῶν, οἱ ὁποῖοι χάριν στὴν ἐπιμονὴ τοῦ πατριάρχου τῆς οἰκογενείας, ἐγκατεστάθησαν σὲ ὄλες τὶς χῶρες τῆς ἠπείρου καὶ σύντομα βρέθηκαν νὰ ἔχουν διεισδύσει μέχρι τὰ δικαστήρια, λίγο πολὺ ὅλων τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν.
Ὅταν βασιλεῖς καὶ πρόεδροι ἤθελαν να μιλήσουν μεταξύ τους, ἐστρέφοντο πρὸς τὸ δίκτυο τῆς οἰκογενείας μας.

Οἱ Ῥότσιλτ ἤταν οἱ ἄτυποι πρεσβευτές. Παρεμπιπτόντως, ἦταν ἐπίσης πέρα ἀπὸ τὰ δίκτυα.
Τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ οἰκογένεια ἤταν τόσο διεθνής, ἐπικύρωνε τὴν εἰκόνα τοῦ οὐδετέρου τραπεζίτου. Εἰδικὰ σὲ σχέση μὲ τοὺς ἰσχυροὺς χρηματοδότες στὴν Γαλλία, τὴν Γερμανία καὶ τὴν Μεγάλη Βρετανία. Αὐτὸ ἐξησφαλίσθη σύντομα στὴν οἰκογένεια μὲ πολλὰ μεγάλα ἔργα: τὰ θεμέλια τῶν μελῶν κρατῶν καὶ ὁλόκληρης τῆς δημοσιονομικῆς τοὺς διαχειρίσεως, ἡ ὁποία, μὲ τὸν τρόπο αὐτό, σύντομα ὁδήγησε καὶ στὴν χρηματοδότηση τῶν πολέμων, συμπεριλαμβανομένων τῶν Ναπολεοντείων πολέμων, στὶς ἀρχὲς τοῦ δεκάτου ἑνάτου αἰῶνος.
Δεν νομίζω ὅτι ἡ οἰκογένεια εἶχε ἀποσκοπὸο τὴν πολιτικὴ ἐξουσία αὐτὴ καθαυτή, ἀλλὰ χρησιμοποίησε τὴν ἐξουσία τῆς για τὴν προστασία τῶν οἰκονομικῶν συμφερόντων καὶ τὴν ἐνίσχυσή τους. Ἤταν πρωτίστως ἕνα μέσον.

-Αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ πρακτικές εἶναι τώρα περιορισμένες.

-Γνωρίζω ὅτι ὁρισμένα μέλη τῆς οἰκογενείας καλοῦνται νὰ συμβουλεύουν τοὺς πολιτικοὺς καὶ διοικητικοὺς ὑπαλλήλους σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Ἀλλὰ ἐκεῖ, ἀπὸ χρόνια, δὲν εἴμαστε πιὰ οἱ μόνοι.
Ὀλες οἱ δημόσιες ἀρχὲς κάνουν χρήση τῆς γνώσεως σημαντικῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὸν ἐπιχειρηματικὸ κόσμο. Ἐξάλλου, εἶναι μόνον μία ἐπιπλέον κατεύθυνσις. Δὲν ἔχουμε καμμία πολιτικὴ ἐπιρροὴ πλέον ὡς ἀντάλλαγμα.

-Η Lady Lynn Forester de Rothschild, ἔνα μέλος τῆς οἰκογενείας, ποὺ ζοῦσε στὶς ΗΠΑ, φιλοξένησε πρόσφατα μιὰ σύνοδο κορυφῆς στὸ Λονδῖνο. Μὲ μιὰ ἐντυπωσιακὴ λίστα καλεσμένων, ὅπως τὴν Γενικὴ Διευθύντρια τοῦ ΔΝΤ, Κριστὶν Λαγκάρτ. Ἐξακολουθεῖτε νά λέτε ὅτι ἡ οἰκογένειά σας δέν ἔχει καμμία πολιτική ἐπιρροή;

– Εἴμαστε σὲ θέση νὰ προσελκύουμε γρήγορα μεγάλα ὀνόματα. Αὐτὸ τὸ εἶδος τῶν γεγονότων συμβαίνει κάθε ἡμέρα, σὲ κάθε χώρα σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Δὲν ὑπάρχει τίποτα τὸ ἰδιαίτερο σχετικὰ μὲ αὐτό.
Δὲν βρισκομαστε ἐκεῖ «κεκλεισμένων τῶν θυρῶν» γιὰ νὰ αὐξήσουμε τὴν οἰκονομική ἐπιρροή μας. Ἀλλά, προκειμένου νὰ συζητήσουμε θέματα τῆς ἐποχῆς μας,  ὅπως οἱ ἐπιπτώσεις τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, οἱ διαφορὲς μεταξὺ πλουσίων καὶ φτωχών, μεταξὺ ἐπιτυχημένων καὶ ἀποτυχημένων.
Αὐτὲς οἱ ἐντάσεις ἀπειλοῦν μὲ μιὰ μεγάλη ἔκρηξη.

-Αἰσθάνεστε νά ἀπειλεῖσθε; Ἀκριβῶς ὅπως καί τό 1981, ὅταν ἡ οἰκογενειακή ἐπιχείρησίς σας κρατικοποιήθηκε;

-Ὄχι, αὐτὸ ἦταν πολιτική. Τὸ ὅτι εἴμαστε τόσο πλούσιοι, δὲν μᾶς προστατεύει ἀπὸ τὴν ἀδικία ἢ τὴν ἀνισότητα. Ἐπενδύουμε πολλὴ ἐνέργεια σὲ διάφορα φιλανθρωπικὰ ἔργα, μεταξὺ τῶν ἄλλων στὸ Ἰσραήλ, τὴν Γαλλία,  τὴν Ἀγγλία.

-Αὐτό εἶναι μήπως λίγο …ὑποχρεωτικό, γιά μία ἀπό τίς πλουσιότερες οἰκογένειες τοῦ κόσμου;

-Τὰ χρήματα προσφέρουν πολλὲς δυνατότητες, αὐτὸ εἶναι ἀληθεία.
Ἀλλὰ εἶναι ἐπίσης περιορισμένες. Εἶναι καθῆκον μου να διατηρηθῇ ἡ οἰκογενειακὴ φήμη. Ὄχι γιὰ νὰ ἀναδείξουν τὸν πλοῦτο μας, ἀλλὰ κυρίως νὰ ἐκπέμπῃ Στῦλ. Καὶ τὴν αἰσθήση τῆς ὀμορφιᾶς καὶ τῆς τέχνης.

-Μιλώντας γιὰ τὴν τέχνη: ἡ οἰκογένειά σας διαθέτει τὴν μεγαλύτερη ἰδιωτικὴ συλλογὴ ἔργων τέχνης στὸν κόσμο. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι εἶστε ὁ κύριος παράγοντας πού συνέβαλε, ὥστε νά συμπεριλάβῃ τό μουσεῖο τοῦ Λούβρου στό Παρίσι καί τήν MoMA τῆς Νέας Ὑόρκης;

-Μέρος τῆς συλλογῆς τῆς οἰκογενείας δωρήθηκε τὸ 1935 στὸ μουσεῖο τοῦ Λούβρου. Σήμερα ἔχουμε μιὰ πολὺ διαφοροποιημένη σύνθεση ἔργων τέχνης. Ἀπὸ δικαιώματα Κινηματογράφου, ἐπιπέδου Τζον Χιοῦστον, μέχρι σὲ ἀρχαία συγγράμματα καὶ πολλὰ ἔργα, ἔργα ἰδίως ἀπὸ τὸν Πικάσο, Μιρὸ καὶ Tapies.

-Δεν κινδυνεύετε σιγουρα νά πέσετε ἔξω μέ ὅλα αὐτά τά περιουσιακά στοιχεῖα; Κάτι τὸ ὁποῖο ξαναφέρνει τὸν ὑπαινιγμὸ τοῦ μυστηρίου σὲ ὄλες τὶς ἰστορίες ποὺ κυκλοφοροῦν γιὰ τὴν οἰκογένειά σας.

-Λέγονται τόσα πολλὰ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. Δὲν τὸ βλέπω ὡς καθῆκόν μου ὄλες τις θεωρίες συνωμοσίας που ὑπάρχουν -ὑπάρχουν τόμοι βιβλίων ποὺ ἔχουν γραφτεί- νά τά διαψεύδω;
Οἱ ἄνθρωποι θὰ εἶναι πάντα  ζηλόφθονοι, εἶτε πρόκειται γιὰ τοὺς Rothschild, εἴτε γιὰ τὸν Bill Gates ἣ τὸν Richard Branson.

ΟΙ ΕΥΧΕΣ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.

Εἰδικὰ πολλοὶ ἀντισημῖτες ἀσχολοῦνται μὲ ἐσᾶς.
Γιὰ κάποιους, ἡ οἰκογένειά σας ἀποτελεῖ τὴν ἐπιτομὴ τῶν πεινασμένων γιὰ ἐξουσία ἑβραίων.

-Φυσικὰ καὶ εἶμαι ἀνήσυχος γιὰ τὸν ἀντισημιτισμό, ἀλλὰ δεν αἰσθάνομαι νὰ ἀπειλοῦμαι ἰδιαίτερα. Οὔτε καὶ ἀπὸ τὴν πρόσφατη ἀναβίωσή του, ἰδιαίτερα στὴν Γαλλία, ὅπου τὸ Ἐθνικὸ Μέτωπο στὶς εὐρωπαϊκὲς ἐκλογὲς εἶναι ἔνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα κόμματα. Οἱ περισσότεροι ἐξτρεμιστὲς στὴν Εὐρώπη περιθωριοποιήθηκαν, λόγῳ τῆς μεγάλης τους ξενοφοβίας.

–Ὁ θεῖος σοῦ Baron Edouard de Rothschild ἀγόρασε πρόσφατα τὴν γαλλικὴ ἐφημερίδα Liberation. Μὲ τὸν τρόπο αὐτόν δέν τραβᾶ ἀσυναίσθητα πολλή προσοχή στό πρόσωπό του; 

-Ἔχει γινει ὑπερβολικὰ μεγάλη συζήτηση σχετικὰ μὲ τὴν ἐξαγορὰ αὐτή. Ὁρισμένοι συγγενεῖς ἤθελαν νὰ ἐμποδίσουν τὴν ἀγορά, ἐπειδὴ τὰ μέσα μαζικὴς ἐνημερώσεως θὰ μᾶς καταστήσουν μιὰ πολιτικὴ δύναμη. Κάτι τὸ ὁποιο θέλουμε νὰ ἀποφύγουμε μὲ κάθε κόστος.
Δὲν ἔχουμε τίποτα νὰ κάνουμε μὲ τὴν πολιτική, τουλάχιστον ὄχι πρὸς τὰ ἔξω.
Τελικά, ἡ φωνὴ αὐτῶν ποὺ ἤσκησα κριτικὴ ἔντος τῆς οἰκογενείας, πνίγηκε.
Ποιός πρέπει νά ὑποκύψῃ στίς ἐπιθυμίες τῆς πλειοψηφίας;

-Ἂς πᾶμε σὲ ἕνα πιὸ εὐχαριστο θέμα: Τὴν σαμπάνια!

-Χὰ χά. Ναί, αὐτὸ εἶναι ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια τὸ πεδίο ἐργασίας μου. Τρέχω τὴν οἰκογενειακὴ ἐπιχείρηση σαμπάνιας, μιὰ συνεργασία ὅλων τῶν κλάδων τῆς Rothschild καὶ ὡς ἐκ τούτου, ἕνα μοναδικὸ ἔργο. Ἡ οἰκογένειά μας εἶχε πάντα μιὰ ἰδιαιτέρα σχέση μὲ τὴν σαμπάνια: μας ἀρέσει πολὺ καὶ πίνουμε πολύ.
Ὁ πάππους μου ὁ Philippe, ἦταν κάποτε ἰδιοκτήτης τοῦ τριάντα τοῖς ἑκατὸ τοῦ διασήμου οἰκοῦ Ruinart καὶ προσπάθησε νὰα δημιουργήσῃ τὸ δικό του σῆμα. Ἀλλὰ χωρὶς μεγάλη ἐπιτυχία.

-Καί γιατί θά ἔχετε τώρα τὴν ἐπιτυχία;
-Ἂν καὶ οἱ περισσότερες ἐταιρεῖες σαμπάνιας δὲν εἶναι πλέον οἰκογενειακές, ἐν τοῦτοις ὁ κόσμος εἶναι πολὺ μικρός.  Ὅλοι γνωρίζουν ὁ ἔνας τὸν ἄλλον. Οἱ νεοφερμένοι διατηροῦνται πάντα σὲ κάποια ἀπόστασῃ.
Μόνο ὅταν συνειδητοποιοῦν ὅτι δὲν βρίσκον ται στὴν δουλειὰ αὐτὴ γιὰ τὴν γρήγορα ἀπόκτηση χρημάτιων ὅπως κι ἐπίσης νὰ ἀποφασίσουν νὰ ἐπενδύσουν σὲ μακροπρόθεσμη βάση, ἔρχονται σὲ ἐμᾶς.
Μᾶς πῆρε δέκα χρόνια, ἀλλὰ τώρα θέλουν οἱ καλλιεργητὲς σταφυλιοῦ νὰ συνεργαστοῦν μαζύ μας. Διαθέτουμε σχεδὸν τριάντα στρέμματα γῆς καὶ ἔχουμε κάποιους διασήμους οἰνοπαραγωγοὺς στὴν ὑπηρεσία μας.
Τὸ ὅτι εἴμαστε μιὰ οἰκογενειακὴ ἐπιχείρησις, ἔχει ἐκτιμηθεῖ ἀπὸ ὅλους τοὺς ἐνδιαφερομένους μας.
Οἱ πρῶτες μας φιάλες παρήχθησαν πρὶν ἀπὸ ἕξι χρόνια.
Αὐτὲς τὶς φιάλες πουλήσαμε στὴν Ἰαπωνία, τὴν Ἐλβετία καὶ τὴν Ὁλλανδία.
Ἡ χώρα σας (ἡ Ὁλλανδια) μπορεῖ νὰ εἶναι μικρή, ἀλλὰ καταναλώνετε πολλὴ σαμπάνια. Ἀργότερα, βάλαμε πόδι στο ἔδαφος καὶ πολλῶν ἄλλων χωρῶν. Πουλᾶμε τώρα τριακόσιες χιλιάδες φιάλες τὸ χρόνο καὶ εἴμαστε ἑνὸς μεσαίου μεγέθους παῖκτες.
Σὲ ἕξι χρόνια, αὐτὸς ὁ ἀριθμὸς μπορεῖ να διπλασιαστῇ, ἀλλὰ τὸ νὰ γίνουμε μεγάλοι δὲν εἶναι ὁ στόχος μας.

Δέν εἶναι;

-Θέλουμε νὰ ἑστιάσουμε στὶς βασικὲς ἀγορές, δηλαδὴ περίπου ὀκτῶ ἢ ἐννέα χῶρες, οἱ ὁποῖες παίρνουν τὸ ὀγδόντα τοῖς ἑκατὸ τῆς παραγωγῆς μας.
Η Rothschild δὲν πρέπει ἀπαραιτήτως νὰ γίνῃ μεγάλη μάρκα σαμπάνιας, ἀλλὰ νὰ παραμείνῃ καλή.

-Προετοιμάζονται τά παιδιά σας ἤδη γιά νά ἀναλάβουν ἀπό ἐσᾶς τὸ ἐμπόριο σαμπάνιας, ἢ νά ἐπιλέξουν μιάν ἅλλή οἰκονομική καριέρα, γιά τί ἐπόμενες γενεές σας;

-Θὰ χαιρόμουν ἐὰν οἱ κόρες μου, 22 καὶ 21 ἐτῶν καὶ ὁ δεκατεσσάρων ἐτῶν γιός μου, θὰ ἔμπαιναν ἀργότερα  στὴν σαμπάνια, ἀλλὰ τὸ ἀφήνω ἐντελῶς γιὰ τὸν ἑαυτό τους. Νομίζω ὅτι εἶναι σημαντικὸ νὰ δοῦν κάτι ἀπὸ τὸν κόσμο καὶ νὰ ἀναπτύξουν τὰ δικά τους συμφέροντα. Ἐφ ‘όσον ἔχουν ἤδη ἕνα πλεονέκτημα ἀπὸ τὴν κληρονομία τῆς οἰκογενείας. Καὶ τὸ ὄνομά ποὺ αὐτὸ συνεπάγεται.

Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ.

Ἡ οἰκογένεια Rothschild ὑπερτερεῖ γιὰ περισσότερα ἀπὸ ἑκατὸ χρόνια στὸν τραπεζικὸ κόσμο.
Ὁ ἰδρυτής τῆς δυναστείας τῆς οἰκογενείας, Mayer Amschel Rothschild, στὸν δέκατο ὄγδοο αἰῶνα, γεννήθηκε στὸ ἐβραϊκὸ γκέτο τῆς Φρανκφούρτης καὶ ἐπέβαλε τὸν ἑαυτό του σὰν μεσαίου μεγέθους τραπεζίτη.
Ἡ πραγματικὴ ἐπιτυχία ἦλθε ὅταν ὁ πρόγονος τοῦ γένους, ἐπέβαλε νὰ σταλοῦν οἱ πέντε γιοί του σὲ πέντε εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες, ὥστε νὰ δημιουργησουν νέες ἐπιχειρηματικὲς ἐπαφὲς μὲ τὶς κυβερνήσεις καὶ τοὺς νομικοὺς κύκλους-δικαστές,  τῶν βασιλέων καὶ τῶν πριγκήπων.
Τὸ δίκτυο αὐτὸ ἔγινε ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ ἰσχυρὰ οἰκονομικὰ συνδικάτα ποὺ παρουσιάστηκαν ποτέ.
Ἔτσι, ἡ τραπεζικὴ δυναστεία χρηματοδότησε τοὺς Ναπολεοντείους πολέμους καὶ τὴν δημιουργία τῶν νεοσύστατων κρατῶν, μετὰ τὴν Συνθήκη τῆς Βιέννης.
Ὡς ἕνα εὐχαριστῶ γιὰ τὴν βοήθειά τους, ποὺ ἔδωσαν στὸν αὐστριακὸ αὐτοκράτορα τὸ 1815, τὰ τέσσερα ἀδέλφια ἐλαβαν τὸν τίτλο τοῦ βαρώνου.
Ἑξήντα χρόνια ἀργότερα, ἦταν ἐπίσης καὶ ὁ βρετανικὸς κλάδος τῆς οἰκογενείας, ποὺ ἔλαβε τίτλους ἐυγενείας. Οἱ ἐκτιμήσεις τῆς συνολικὴς ἰσχῦος τῶν Ῥότσιλτ, κυμαίνονται ἀπὸ μερικὰ δισεκατομμύρια ἔως πολλὰ περισσότερα ἀπὸ ἕνα τρισεκατομμύριο.
Σίγουρα ἡ οἰκογένεια μέχρι τὰ μέσα τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος εἶχε σημαντικὰ συμφέροντα στὴ βιομηχανία χρυσοῦ καὶ διαμαντιῶν.
Ἐπίσης οἱ Ῥότσιλτ ἔχουν τὴν μεγαλύτερη ἰδιωτικὴ συλλογὴ ἔργων τέχνης στὸν κόσμο, μέρος τῶν ὁποίων εἶχε δανείσει σὲ κορυφαῖα μουσεῖα σὲ ὅλο τὸν πλανήτη.

Ὡστόσο, τὸ οἰκογενειακὸ ἰστορικὸ ἔχει ἐπίσης μερικὲς μαῦρες σελίδες. Δεδομένου ὅτι τὰ ἰταλικὰ καὶ αὐστριακα ὑποκαταστήματα εἰχαν ἤδη χαθῆ ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος, ἔχασαν ἔνα σημαντικὸ μέρος τῆς περιουσίας τους ἀπὸ λάθος ἐπενδύσεις.
Αὐτὴ ἡ κακοτυχία ἔσπασε μετὰ τὴν ἐπιτυχία τῶν ἐξαδέλφων τους, σὲ ἄλλο σημεῖο τῆς Εὐρώπης.
Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Β ‘Παγκοσμίου Πολέμου ἔνα μέρος τῶν τραπεζῶν τῆς οἰκογενείας λεηλατήθησαν. Ἐπίσης, κατεσχέθησαν ἀπὸ τοὺς Ναζὶ καὶ τοὺς φασίστες πολλὰ σπίτια (ἕνα μεγάλο μέρος τους κατεδαφίστηκε) καὶ ἔργα τέχνης.
Καὶ λίγες ἑβδομάδες μετὰ τὴν ἀναλήψη τῶν καθηκόντων τοῦ τὸ 1981, ὁ Γάλλος Πρόεδρος Φρανσουὰ Μιτερὰν ἀνακοίνωσε πὼς οἱ 36 τράπεζες καὶ οἱ θυγατρικές τους ἐταιρεῖες, συμπεριλαμβανομένης τῆς Banque de Rothschild, θὰ κρατικοποιηθοῦν. Ἡ σοσιαλιστικὴ κυβέρνησις ἤλπιζε νὰ ἐνισχύσῃ τὴν ἀποδυναμωμένη γαλλικὴ οἰκονομία.
Κατὰ τὸ χρονικὸς διάστημα τῆς ἐθνικοποιήσεως, ἡ Banque de Rothschild εἶχε πωλήσεις 1,3 δισεκατομμύρια φράγκα, ἐξοικονομημένα 6,8 δισεκατομμύρια φράγκα καὶ σημαντικὰ συμφέροντα στὴν βιομηχανία πετρελαίου, τὴν ναυτιλία καὶ τὴν ἐξορύξη.
Σὰν ἀντιστάθμισμα ἡ οἰκογένεια ἔλαβε ἑπτακόσια ἐκατομμύρια φράγκα, σὺν τὴν συμφωνία πὼς τὸ ὄνομά της δὲν πρέπει ποτὲ νὰ χρησιμοποιηθῇ γιὰ ὁποιανδήποτε νέα τράπεζα.
Στὴν συνέχεια, ὁ διευθυντὴς βαρόνος Guy de Rothschild ἀπήντησε συναισθηματικὰ σὲ μιὰ μεγάλη συνέντευξη στὴν πρώτη σελίδα τῆς ἐφημερίδος «Le Monde»: Ἕνας Ἑβραῖος γιὰ τὸ καθεστὼς τοῦ Βισύ, ἔνας παρίας ὑπὸ τὸν Μιτεράν.
Γιὰ ἐμένα αὐτὸ εἶναι ἀρκετό.
Οἱ Ῥότσιλτ εἶχαν κουραστῆνὰ ἐργάζονται στὴν Γαλλία, ὅπου ἡ κυβέρνησις κάθε σαράντα χρόνια κατέστρεφε τὶς περιουσίες τους. Ὁ γιὸς τοῦ Δαβίδ, τοὺς τελευταίους μῆνες πρὶν ἀπὸ τὴν ἄφιξη τοῦ Μιτερὰν, ἔκανε προσπάθειες νὰ διαχωριστῇ ἡ τράπεζα βιομηχανικῶν ἐπενδύσεων. Κάτι ποὺῦ ἀπεδείχθη ὅτι ἦταν μόνο μιὰ περιορισμένη δυνατότης.

Ο Baron Eric de Rothschild ἀπέκτησε γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ τὸ δικαίωμα νὰ χρησιμοποιῇ τὸ ὄνομά για ἕνα νέο τραπεζικὸ ἐπιχείρημα καὶ ἵδρυσε στὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ὀγδόντα τὸν Ὁμίλο Ῥότσιλτ.
Στὶς ἀρχὲς τοῦ περασμένου ἔτους, αὐτὴ ἡ οἰκογενειακὴ τραπέζα, τουλάχιστον ἡ βρετανικὴ πλευρά, ἦταν στὴν εἰδησεογραφία, ὅταν φάνηκε ὅτι ὁ Gerrit Zalm εἶχε ἐπιτρέψει τὴν πωλήση τῆς ABN Amro τὸ 2015 στὴν Rothschild Bank. Σύμφωνα μὲ τὸν Zalm, ἦταν ἡ βρετανικὴ ἑταιρεία ἡ ὁποία ἤταν σὲ στενὴ ἐπαφὴ μὲ τοὺς Ὁλλανδοὺς σὲ συνεργασία στο City, ὁ προτιμώμενος ἑταῖρος γιὰ νά φέρῃ τὴν ἐθνικὴ Τράπεζα τῆς Ὁλλανδίας στὴν ἀπόλυτη καταστροφή.

μετάφρασις Στέφανος Θεοφανάκης

(Visited 387 times, 1 visits today)
Leave a Reply