Νὰ κόψουμε ΜΟΝΟΙ μας νόμισμα (καὶ νὰ εἶναι ΔΡΑΧΜΗ!!!) καὶ ΔΙΧΩΣ τὴν ἄδεια τῆς ΕΚΤ!!!

Ραχὴλ Μακρῆ: «Ἐάν μᾶς κόψουν τὴν χρηματοδότηση, θὰ κόψουμε μόνοι μας 100 δὶς €ὐρὼ».

Ὁ Mηχανισμὸς Ρευστότητας ELA (Εmergency Liquidity Assistance) καταγεγραμμένος στὶς προβλέψεις καὶ στὸ §14,4, καθὼς καὶ στὸ §21.2 τοῦ καταστατικοῦ τῆς ΕΚΤ, προβλέπει πὼς οἱ ἐθνικὲς τράπεζες τῶν χωρῶν μελῶν ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ τυπώσουν €ὐρὼ καὶ ἐκτός τοῦ ἰσολογισμοῦ.Νὰ κόψουμε ΜΟΝΟΙ μας νόμισμα (καὶ νὰ εἶναι ΔΡΑΧΜΗ!!!) καὶ ΔΙΧΩΣ τὴν ἄδεια τῆς ΕΚΤ!!!2

Ἡ ἀρχὴ ἔγινε ἔγινε ὅταν ἡ ΤΕ ἐτύπωσε 128 δὶς €ὐρὼ, ποὺ ἐδώθηκαν στὶς τράπεζες μὲ τὸν νόμο 3723 τοῦ 2008.

Ὁ ΣΥ ΡΙΖ Α οὐδέποτε ἀνέφερε τὴν ἐπάνοδο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας στὴν Δραχμὴ, ὅπως οὐδέποτε ἐπρότεινε τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ Νομισματοκοπείου τοῦ Χολαργοῦ, ἀπὸ στάση λεωφορείων σὲ ἐθνικὸ Νομισματοκοποεῖο, γιὰ τὸ τύπωμα τοῦ νομίσματος ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση.Νὰ κόψουμε ΜΟΝΟΙ μας νόμισμα (καὶ νὰ εἶναι ΔΡΑΧΜΗ!!!) καὶ ΔΙΧΩΣ τὴν ἄδεια τῆς ΕΚΤ!!!1

Καιρός εἶναι νὰ τὸ πράξη.
Εὖγε στὴν κυρία Ραχὴλ Μακρῆ!

Αλέξιος Ῥαφαηλίδης
ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ

(Visited 142 times, 1 visits today)
Leave a Reply