Νὰ κόψουμε ΜΟΝΟΙ μας νόμισμα (καὶ νὰ εἶναι ΔΡΑΧΜΗ!!!) καὶ ΔΙΧΩΣ τὴν ἄδεια τῆς ΕΚΤ!!!

Ραχὴλ Μακρῆ: «Ἐάν μᾶς κόψουν τὴν χρηματοδότηση, θὰ κόψουμε μόνοι μας 100 δὶς €ὐρὼ».

Ὁ Mηχανισμὸς Ρευστότητας ELA (Εmergency Liquidity Assistance) καταγεγραμμένος στὶς προβλέψεις καὶ στὸ §14,4, καθὼς καὶ στὸ §21.2 τοῦ καταστατικοῦ τῆς ΕΚΤ, προβλέπει πὼς οἱ ἐθνικὲς τράπεζες τῶν χωρῶν μελῶν ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ τυπώσουν €ὐρὼ καὶ ἐκτός τοῦ ἰσολογισμοῦ.

Ἡ ἀρχὴ ἔγινε ἔγινε ὅταν ἡ ΤΕ ἐτύπωσε 128 δὶς €ὐρὼ, ποὺ ἐδώθηκαν στὶς τράπεζες μὲ τὸν νόμο 3723 τοῦ 2008.

Ὁ ΣΥ ΡΙΖ Α οὐδέποτε ἀνέφερε τὴν ἐπάνοδο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας στὴν Δραχμὴ, ὅπως οὐδέποτε ἐπρότεινε τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ Νομισματοκοπείου τοῦ Χολαργοῦ, ἀπὸ στάση λεωφορείων σὲ ἐθνικὸ Νομισματοκοποεῖο, γιὰ τὸ τύπωμα τοῦ νομίσματος ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση.

Καιρός εἶναι νὰ τὸ πράξη.
Εὖγε στὴν κυρία Ραχὴλ Μακρῆ!

Αλέξιος Ῥαφαηλίδης 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply