Γεμίσαμε τραμπούκους…

Ἡ λέξις εἶναι ἰσπανικὴ καὶ δηλώνει εἶδος πολεμικῆς μηχανῆς γιὰ κατακρήμνισιν τειχῶν. Χρησιμοποιήθηκε ἐπίσης γιὰ εἶδος πούρων, ποὺ κατὰ μίαν ἐκδοχὴν αὐτὰ τὰ ποῦρα ἐχρησιμοποιοῦντο γιὰ …ἐπιβράβευσιν τῶν τραμπούκων.Γεμίσαμε τραμπούκους...15

Ἀπὸ τότε ὅμως ἔως σήμερα …ἀνεβαθμίσθη σὲ κάτι πιὸ …«ἀνθρώπινον»!!! (;;;)
Ὁ τραμπουκισμὸς πλέον δηλώνει, γιὰ τὴν χώρα μας, τὴν ὠμὴ βία, ποὺ προέρχεται ἀπὸ ἀμορφώτους καὶ κτηνώδεις συκοφάντες τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους. Βέβαια, κατὰ πῶς ἰσχυρίζονται κάποιοι φίλοι, τὸ ὅ,τι παραμείναμε γιὰ τετρακόσια χρόνια ὑπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγὸ σαφῶς καὶ μᾶς ἄφησε κατάλοιπα, τὰ ὁποῖα οὐδεμίαν σχέσιν ἔχουν μὲ τὴν φύσιν τοῦ Ἕλληνος. Καὶ φυσικὰ πλέον αὐτὰ τὰ κατάλοιπα ἔχουν ἀρχισει νὰ ἐκφράζονται πρὸς ὅλους αὐτοὺς ποὺ μᾶς τὰ ἐδίδαξαν…!!!

Ἐννοεῖται πὼς ὁ πρῶτος διδάξας τοῦ τραμπουκισμοῦ εἶναι τὸ κράτος.
Αὐτὸ τὸ κράτος φυσικὰ ἔχει πολλὲς ἐνδυμασίες, ὀνόματα καὶ χρώματα.
Μὰ σχεδὸν πάντα φορᾶ κουκοῦλες ἤ κράνη, κρατᾶ ῥόπαλα, σακατεύει τὸν κοσμάκη καὶ τὶς περιουσίες του, δὲν ἔχει ἠθικοὺς φραγμούς, δὲν σέβεται νόμους καὶ ὅρια καὶ ἐλέγχεται φυσικὰ ἀπολύτως ἀπὸ τὶς ΜΚΟ τοῦ Soros, τῆς ΜΟΣΑΝΤ καὶ τῆς CIA.

Αὐτὸ λέγεται κράτος... Ἀπολύτως καὶ ξεκάθαρα...

Αὐτὸ λέγεται κράτος…
Ἀπολύτως καὶ ξεκάθαρα…

Αὐτὸ ἐπίσης λέγεται κράτος...  Ἐπίσης ξεκάθαρα...

Αὐτὸ ἐπίσης λέγεται κράτος…
Ἐπίσης ξεκάθαρα…

Κι αὐτὸ λέγεται κράτος... Αὐτὸ πάντα ξέρει καλλίτερα ἀπὸ ἐμᾶς!

Κι αὐτὸ λέγεται κράτος…
Αὐτὸ πάντα ξέρει καλλίτερα ἀπὸ ἐμᾶς!

Χρησιμοποιεῖ ὅμως τὸ κράτος ἐνίοτε καὶ τὸ παρακράτος, το ἀγαπημένο του παιδάκι.
Αὐτὸ τὸ παρακράτος, ὅπως ὁ μπαμπάς του, τὸ κράτος, φυσικὰ ἐπίσης  ἔχει πολλὲς ἐνδυμασίες, ὀνόματα καὶ χρώματα. Δὲν πρέπει ὅμως νὰ μᾶς μπερδεύουν. Πρόκειται γιὰ τοὺς ἰδίως ἀκριβῶς μηχανισμούς…
Κι ἐπίσης σχεδὸν πάντα φορᾶ κουκοῦλες ἤ κράνη, κρατᾶ ῥόπαλα, σακατεύει τὸν κοσμάκη καὶ τὶς περιουσίες του, δὲν ἔχει ἠθικοὺς φραγμούς, δὲν σέβεται νόμους καὶ ὅρια καὶ ἐλέγχεται, ὅπως καὶ τὸ κράτος, ἀπολύτως ἀπὸ τὶς ΜΚΟ τοῦ Soros, τῆς ΜΟΣΑΝΤ καὶ τῆς CIA.

αὐτὸ λέγεται ...«ἀναρχικός»... Ναί, ναί... Τοῦ indymedia, τὸ βασικὸ μαγαζάκι τοῦ Soros!

αὐτὸ λέγεται …«ἀναρχικός»…
Ναί, ναί… Τοῦ indymedia, τὸ βασικὸ μαγαζάκι τοῦ Soros!

Αὐτὸ λέγεται ΠΑΜΕ, παραμάγαζο τοῦ μαραμαγάζου τοῦ ΚΚΕ.  Κλασσικοὶ τραμποῦκοι, ποὺ ὅταν τὰ ΜΑΤ, οἱ ἐπίσημοι τραμποῦκοι, ἐδήλωσαν ἀδυναμία νὰ ἀνακόψουν τὴν εἴσοδο τοῦ κοσμάκη στὴν βο(υ)λή, ἀνέλαβαν δράσιν. Πρόκειται γιὰ τὰ γνωστὰ ΚΝΑΤ.  Ξέρουν αὐτοί...

Αὐτὸ λέγεται ΠΑΜΕ, παραμάγαζο τοῦ μαραμαγάζου τοῦ ΚΚΕ.
Κλασσικοὶ τραμποῦκοι, ποὺ ὅταν τὰ ΜΑΤ, οἱ ἐπίσημοι τραμποῦκοι, ἐδήλωσαν ἀδυναμία νὰ ἀνακόψουν τὴν εἴσοδο τοῦ κοσμάκη στὴν βο(υ)λή, ἀνέλαβαν δράσιν.
Πρόκειται γιὰ τὰ γνωστὰ ΚΝΑΤ.
Ξέρουν αὐτοί…

Αὐτὸ λέγεται «ἐμφύλιος» τραμπούκων. Ἐπισήμως... Στὴν πραγματικότητα πρόκειται γιὰ κλασικὲς πράξεις ἐκφοβισμοῦ καὶ τρομοκρατίας.

Αὐτὸ λέγεται «ἐμφύλιος» τραμπούκων. Ἐπισήμως…
Στὴν πραγματικότητα πρόκειται γιὰ κλασσικὲς πράξεις ἐκφοβισμοῦ καὶ τρομοκρατίας πρὸς …ἐμᾶς!

Αὐτὸ λέγεται Χρυσῆ Αὐγή. Τὸ γιατὶ στὰ στειλιάρια φόρεσαν τὶς σημαῖες, μόνον αὐτοὶ μποροῦν νὰ τὸ ἀπαντήσουν. Ἐγὼ ἤξερα πὼς τὴν σημαία τὴν τιμᾶς, δὲν τὴν χρησιμοποιεῖς γιὰ νὰ σπᾷς κεφάλια...

Αὐτὸ λέγεται Χρυσῆ Αὐγή.
Τὸ γιατὶ στὰ στειλιάρια φόρεσαν τὶς σημαῖες, μόνον αὐτοὶ μποροῦν νὰ τὸ ἀπαντήσουν. Ἐγὼ ἤξερα πὼς τὴν σημαία τὴν τιμᾶς, δὲν τὴν χρησιμοποιεῖς γιὰ νὰ σπᾷς κεφάλια…

Αὐτὸ λέγεται ἐπίσης ΠΑΜΕ... Καταλαβαίνουμε μόνον ἀπὸ τὴν στάσιν τοῦ σώματος, ἡ ὁποία δὲν προεξοφλεῖ φυσικὰ ἐπίθεσιν κατὰ τῶν ΜΑΤ, τοῦ κράτους... Ἀλλοίμονο... Κατὰ ὁποιουδήποτε ἐνοχλεῖ τὰ ΜΑΤ φυσικά!

Αὐτὸ λέγεται ἐπίσης ΠΑΜΕ… Καταλαβαίνουμε μόνον ἀπὸ τὴν στάσιν τοῦ σώματος, ἡ ὁποία δὲν προεξοφλεῖ φυσικὰ ἐπίθεσιν κατὰ τῶν ΜΑΤ, τοῦ κράτους… Ἀλλοίμονο… Κατὰ ὁποιουδήποτε ἐνοχλεῖ τὰ ΜΑΤ φυσικά!

Αὐτὸ λέγεται ἐπίθεσις τοῦ ΠΑΜΕ στοὺς πολῖτες. Ἔτσι, τόσο ἁπλῶς καὶ ξεκάθαρα...

Αὐτὸ λέγεται ἐπίθεσις τοῦ ΠΑΜΕ στοὺς πολῖτες. Ἔτσι, τόσο ἁπλῶς καὶ ξεκάθαρα…

Κι αὐτὸ λέγεται κλασσικὸς τραμποῦκος. Σὲ δύο ...προσωπικές του στιγμὲς ἀποκαλύπτει τὰ ...ὑπὲρ καὶ τὰ κατὰ τῆς δουλειᾶς του. Ὡς ἐπιβράβευσις, γιὰ τὶς ἀπολύτως ἀφοσιωμένες ὑπηρεσίες του, ἔλαβε τὸ εἰσιτήριον γιὰ τὴν βο(υ)λή. Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα θὰ τὸν πληρώνουμε μὲ δέκα χιλιάδες τὸν μῆνα γιὰ νὰ μᾶς ...ἐπιμορφώνῃ!!!

Κι αὐτὸ λέγεται κλασσικὸς τραμποῦκος. Σὲ δύο …προσωπικές του στιγμὲς ἀποκαλύπτει τὰ …ὑπὲρ καὶ τὰ κατὰ τῆς δουλειᾶς του.
Ὡς ἐπιβράβευσιν, γιὰ τὶς ἀπολύτως ἀφοσιωμένες ὑπηρεσίες του, ἔλαβε τὸ εἰσιτήριον γιὰ τὴν βο(υ)λή. Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα θὰ τὸν πληρώνουμε μὲ δέκα χιλιάδες τὸν μῆνα γιὰ νὰ μᾶς …ἐπιμορφώνῃ!!!

Αὐτὸ λέγεται Χρυσῆ Αὐγή. Τὸ γιατὶ στὰ στειλιάρια φόρεσαν τὶς σημαῖες, μόνον αὐτοὶ μποροῦν νὰ τὸ ἀπαντήσουν. Ἐγὼ ἤξερα πὼς τὴν σημαία τὴν τιμᾶς, δὲν τὴν χρησιμοποιεῖς γιὰ νὰ σπᾷς κεφάλια...

Αὐτὸ λέγεται Χρυσῆ Αὐγή.
Τὸ γιατὶ στὰ στειλιάρια φόρεσαν τὶς σημαῖες, μόνον αὐτοὶ μποροῦν νὰ τὸ ἀπαντήσουν. Ἐγὼ ἤξερα πὼς τὴν σημαία τὴν τιμᾶς, δὲν τὴν χρησιμοποιεῖς γιὰ νὰ σπᾷς κεφάλια…

Αὐτὸ ἐπίσης λέγεται Χρυσῆ Αὐγή.  Σὲ φάσιν ...ἐπιδείξεως.

Αὐτὸ ἐπίσης λέγεται Χρυσῆ Αὐγή.
Σὲ φάσιν …ἐπιδείξεως.

 

Κι αὐτὲς λοιπὸν οἱ εἰκόνες ἁπλῶς ἀποδεικνέιουν κάτι ποὺ συμβαίνει ἀλλὰ ποὺ ὅμως, ἀν τὶ νὰ μᾶς τρομάζῃ, τὸ θεωροῦμε πλέον ἀπολύτως φυσιολογικό.
Οἱ εἰκόνες μας, οἱ προσλαμβάνουσές μας, ἀκόμη καὶ ἡ …«λογική» μας, ἔχουν τόσο βιασθεῖ, ποὺ θεωροῦμε φυσιολογικὴ πλέον κάθε ἀνωμαλία.
Κι αὐτὸ σαφῶς καὶ ΔΕΝ εἶναι προϋπόθεσις γιὰ νὰ ἐλπίζουμε σὲ καλλίτερες ἡμέρες.

Ἡ πορεία μας ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα δὲν εἶναι εὔκολη, μὰ εἶναι καθοριστική.
Ἀπὸ τὸ πῶς θὰ ἐπιλέξουμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε ὅλην αὐτὴν τὴν καφρίλα ἐξαρτᾶται ἡ ἐπιβίωσίς μας. Κι ὅταν λέμε ἐπιβίωσις, φυσικὰ καὶ δὲν ἐννοοῦμε τὸ νὰ φυτοζωοῦμε. Ἐννοοῦμε τὸ νὰ ζοῦμε ἐλευθέρως, ὡς ἀξιοπρεπεῖς ἄνθρωποι.
Ἀλλὰ αὐτὸ θέλει ἄλλου εἴδους ἀγῶνες τώρα πιά. Κι ὀπωσδήποτε θέλει ἀπομάκρυνσιν ἀπὸ κάθε εἴδους Soroμάγαζα. Ἄς μὴν ἐξακολουθήσουμε κι ἐμεῖς τὴν Ὕβριν…
Ἡ Ὕβρις ἐπισύρει τὴν Νέμεσιν, γιὰ νὰ ἔλθῃ ἐπὶ τέλους ἡ κάθαρσις.
Ἡ Νέμεσις εἶναι ἐδῶ… ἀκροπατᾶ στὴν πραγματικότητά μας.
Ἄς ἐπανεξετάσουμε λοιπὸν τὰ πάντα.
Ἡ Φύσις εἶναι ἐκεῖ καὶ μᾶς ζητᾶ νὰ τὴν μελετήσουμε, γιὰ νὰ μπορέσουμε ἐπὶ τέλους νὰ βροῦμε τὰ «κλειδιά» καὶ νὰ ἀλλάξουμε τὰ δεδομένα. Μὰ ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς ἔχει νὰ διανύσῃ τὸν δικό του δρόμο…

Νὰ ὑπερβῇ τὰ δικά του ἐμπόδια…

Ἐὰν δὲν σᾶς ἀρέσῃ λοιπὸν ὁ τραμπουκισμός, φθάνει ἡ στιγμὴ γιὰ νὰ τὸ ἀλλάξουμε.
Κι αὐτὸ ἀλλάζει πρῶτα πρῶτα διότι ἐμεῖς θέλουμε νὰ τὸ ἀλλάξουμε.
Ἄλλως τὲ ἡ κάθε ἀπόφασις, ὅταν λαμβάνεται, σὰν πράξις, ἐμπεριέχει καὶ τὸν μισὸ δρόμο ποὺ πρέπει νὰ διανύσουμε.

Φιλονόη

Υ.Γ. Αὐτὴν τὴν στιγμὴ τὶς ἀποφάσεις τὶς λαμβάνουν πρόσωπα σὰν κι αὐτά: Γεμίσαμε τραμπούκους...11

Μᾶς ἀρέσει;

φωτογραφίες ἀπό:
ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 166 times, 1 visits today)
Leave a Reply