Τί κερδίσαμε;

Τί κερδίσαμε;Τίποτα…
Τὰ κοράκια ἀκόμη στὶς θέσεις τους εἶναι…
Ἐμεῖς πιστέψαμε πὼς κάτι θὰ ἄλλαζε, διότι εἴπαμε, ἡ ἐλπὶς τελευταῖα πεθαίνει…
Ἀφῆστε δὲ ποὺ ἀναμένοντας γενικῶς σωτῆρες, καταντήσαμε …παπαρδέλες!

Ψήφισες λοιπόν ἐλπίζοντας; Καλὰ ἔκανες… Λίγος χρόνος χρειάζεται γιὰ νὰ συνειδητοποιήσῃς πὼς ἦταν …περιττό!
Δέν ψήφισες λοιπόν, διότι ἔπαψες νά ἐλπίζῃς, συνειδητοποιῶντας πώς μόνος σου θά ἀλλάξης τά πάντα;
Καλλίτερα ἔπραξες. Καὶ δὲν συνεργεῖς στὸ ἔγκλημα, ἀλλὰ κυρίως ἔχεις ἤδη μπεῖ στὸν δρόμο τῆς ἀνατροπῆς τῶν πάντων. Καὶ ἰδίως τῶν ὅσων ἔως σήμερα ἐθεωροῦντο …ἱερά!

Τί ἄλλαξε;
Δὲν ἄλλαξε κάτι.
Ἔχουμε ἐδῶ καὶ καιρὸ μπεῖ στὴν διαδικασία τῆς ἀποσυνθέσεως.
Ἡ ἀποσύνθεσις, ἡ γάγγραινα, ποὺ ἔχει καταλάβει κάθε κύτταρο αὐτοῦ τοῦ σώματος, ποὺ λέγεται Ἑλλαδοκαφριστάν, δὲν ἀνακόπτεται. Ἡ διάλυσις τῶν πάντων ἔρχεται… Δὲν ὑπάρχει κάτι νὰ σωθῇ… Τέλος.

Καί τί κάνουμε τώρα;
Αὐτὸ ποὺ κάναμε ἤδη.
Συνεχίζουμε τὸν ἀγῶνα.
Σὲ αὐτὸν τὸν πλανήτη δὲν χαρίζεται κάτι.
Ἤ πολεμᾶς γιὰ νὰ κερδίσῃς, ἤ καὶ νὰ χάσῃς, ἤ περιμένεις ἀκίνητος, ἀναμένοντας τὴν ἀναγγελία τοῦ θανάτου σου

Φιλονόη

Υ.Γ. Τί ἄλλαξε; Κερδίσαμε ἀκόμη μερικοὺς Ἕλληνες μαζύ μας. Αὐτὸ εἶναι σπουδαία ἀλλαγή. Μὰ καὶ κάτι ἀκόμη… Τὸ ἕνα τμῆμα τοῦ σάπιου συστήματος κατέῤῥευσε. Τώρα πᾶμε γιὰ τὰ ὑπόλοιπα.

Υ.Γ. Ἀπέμεινε τὸ πασοκοσυριζαιοαριστεροκατασκεύασμα. Ἔρχεται κι αὐτοῦ ἡ ὥρα… Ταχύτερα μάλιστα…!!!

φωτογραφία

(Visited 101 times, 1 visits today)
Leave a Reply