Βοστίτσα, 1821!

Βοστίτσα, 1821!Ὁ Παπαφλέσσας ἀνακοινώνει στοὺς προκρίτους, ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις θὰ ἀρχίσῃ τὴν 25η Μαρτίου.
Ἡ ἀνακοίνωσις ἀκούστηκε σὰν κεραυνός. Μερικοὶ ζήτησαν ἀναβολή.
Πρότειναν τὴν 23η Ἀπριλίου, ποὺ εἶναι τοῦ ἅη Γιώργη ἤ τὴν 21η Μαΐου, ποὺ εἶναι Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης.

Ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός,ὑπέβαλε ἕνδεκα ἐρωτήσεις. Στὸ τέλος, κάποιος ῥώτησε:
«Ποιός θά κυβερνᾶ, μετά τήν ἐπανάστασι;».

Ὁ Παπαφλέσσας ἀπήντησε πὼς αὐτὸ θὰ τὸ ἀνελάμβαναν, ὅσοι εἶχαν πεῖρα.
Ἡ ἀπάντησις δὲν τοὺς ἱκανοποίησε καὶ οἱ ἀντιρρήσεις συνεχίστηκαν.
Ὁ ἀρχιμανδρίτης ἀγρίεψε καὶ τοὺς ἀπείλησε πὼς θὰ ξεκινήσῃ μὲ 2.000 Μανιάτες, χωρίς αὐτούς.
Ἀναγκάστηκαν νὰ δεχθοῦν!!!

(Visited 142 times, 1 visits today)
Leave a Reply