Ἐλευθερία σημαίνει ἐπιλογή.

Ἐλευθερία σημαίνει ἐπιλογή.Ἐπιλογὴ στὰ πάντα.
Μὰ πρῶτα ἀπ΄ ὅλα στὸ ἐὰν θὰ βγῶ ἀπὸ τὴν ἀδράνεια, ἤ ἐὰν θὰ παραμείνῳ ἐκεῖ.

Ὁ ἄνθρωπος, καθὼς καὶ ὅλα τὰ πλάσματα τῆς Φύσεως, ἐπιζητᾶ νὰ δαπανήσῃ τὰ ἐλάχιστα ποσὰ ἐνεργείας.
Ἡ ἀνάγκη τὸν βγάζει, κατὰ διαστήματα, μικρὰ συνήθως, ἀπὸ τὴν ὅποιαν κατάστασιν βολέματος.
Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει πὼς δὲν ἔχει τὴν ἐπιλογή, ἀνᾲ πάσᾳ στιγμή, νὰ ἐξέλθῃ μόνος του, δίχως νὰ τὸν πιέζουν ἐξωτερικοὶ παράγοντες. Αὐτὸ λέγεται ἐπιλογή.
Ὅσες φορὲς ἐπιλέγουμε νὰ ἐξέλθουμε αὐτῆς τῆς ἀδρανείας, δίχως νὰ μᾶς πιέζῃ ἡ ἀνάγκη, εἶναι κι αὐτὲς οἱ φορὲς ποὺ ζοῦμε πραγματικὰ ἐλεύθερα.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 48 times, 1 visits today)
One thought on “Ἐλευθερία σημαίνει ἐπιλογή.

Leave a Reply