Κι ὅμως ὑπάρχει λύσις στὸ ἑλληνικὸ θέμα, σὲ τρεῖς ἡμέρες!!!

Κι ὅμως ὑπάρχει λύσις στὸ ἑλληνικὸ θέμα, σὲ τρεῖς ἡμέρες!!!Διαπραγμάτευση χρέους μὲ τσαμπουκὰ ἢ μὲ ὑποτέλεια ἢ μὲ συνεννόηση εἶναι σὰν νὰ παίζουμε σὲ ξένο γήπεδο μὲ καλοθρεμμένους ξένους παῖκτες ὡς ἀντιπάλους. Σὲ περιπτώσεις σὰν τὴν δική μας πρέπει νὰ κάνουμε ἕνα ἇλμα, νὰ αἰφνιδιάσουμε καὶ τελικῶς νὰ νικήσουμε.
Πῶς;

Δὲν θὰ τὸ ἀναλύσω (γιὰ δικούς μου λόγους), ἀλλὰ θὰ καλέσω τὴν Ἱστορία νὰ διδάξῃ.
Ὁ Μεχμὲτ σουλτάνος, ὁ μετωνομασθεὶς Μωάμεθ Πορθητής, νεαρὸς βέβαια, ἀλλὰ ἔξυπνος, ἤταν ἕτοιμος νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν πολιορκία τῆς Πόλεως μέχρι ποὺ τὸ 1452 ἐνεφανίσθη ὁ Οὖγγρος μηχανικὸς Οὐρβανός, ὁ ὁποῖος ἔδωκε τὴν λύση: τεράστια μπρούντζινα κανόνια, ποὺ γκρέμισαν τὰ τείχη καὶ βύθιζαν πλοῖα στὸν Κεράτιο. Ἡ τεχνολογία τότε ἔδωκε τὴν ἰσχὺ στὸν Μωάμεθ καὶ κατέκτησε τὸν κόσμο.

Ἡ τεχνολογία σήμερα, καταλλήλως καὶ καινοτομικῶς χρησιμοποιηθεῖσα, σὲ βαθμὸ καὶ τρόπο ποὺ καὶ οἱ προηγμένοι δὲν κατέχουν ἢ δὲν μποροῦν νὰ χρησιμοποιήσουν, λόγῳ τοῦ κατεστημένου τους, μπορεῖ νὰ λειτουργήσῃ ὡς τὸ κανόνι τοῦ Οὐρβανοῦ.
Ὅποιος καταλαβαίνει τὴν ὑψηλὴ τεχνολογία καταννοεῖ τὶ ἐννοῶ.
Ἐκεῖ πρέπει νὰ στραφοῦμε παρὰ στὴν πολιτικὴ φαφλατολογία μνημόνιο-ἀντιμνημόνιο, ἢ σοσιαλισμός, συντηρητισμός, δηλαδή πῶς θὰ ὑπερβοῦμε τακτικὲς καὶ θεσμοὺς μὲ τὸ …«κανόνι».

Τρύφων Ὀλύμπιος

φωτογραφία

(Visited 110 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Κι ὅμως ὑπάρχει λύσις στὸ ἑλληνικὸ θέμα, σὲ τρεῖς ἡμέρες!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κι ὅμως ὑπάρχει λύσις στὸ ἑλληνικὸ θέμα, σὲ τρεῖς ἡμέρες!!! | Koutsompolis.gr

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κι ὅμως ὑπάρχει λύσις στὸ ἑλληνικὸ θέμα, σὲ τρεῖς ἡμέρες!!! | Gnorizo.gr

Leave a Reply