Τὴν προστασία τῶν …«περιουσίων» ἀναλαμβάνουν ὅλου τοῦ κόσμου οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες!!!

Για το αρχείο σας…

O συνεχής αγώνας των σιωνιστών να ενταχθούν υπό την προστασία της αντιρατσιστικής νομοθεσίας αρχίζει να καρποφορεί.
Οι ανώμαλοι παντοδύναμοι τοκογλύφοι θέλουν να εκμεταλλευθούν τους νόμους, που γράφτηκαν για τους αδύναμους της κοινωνίας, ώστε την φυσική και νομική τους προστασία να την αναλάβουν οι δημόσιες υπηρεσίες και να την πληρώνουν οι φορολογούμενοι.

Μία δικαστής, Ινδικής καταγωγής, στην Γερμανία, εξέδωσε απόφαση που χαροποίησε τους επικυριάρχους. Τὴν προστασία τῶν ...«περιουσίων» ἀναλαμβάνουν ὅλου τοῦ κόσμου οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες!!!1
Ταύτισε τον Σιωνισμό με τον αντισημιτισμό, την ίδια στιγμή που οι πραγματικοί εβραίοι θεωρούν τον Σιωνισμό …την ΒΑΣΙΚΗ ΑΙΤΙΑ του αντισημιτισμού.Τὴν προστασία τῶν ...«περιουσίων» ἀναλαμβάνουν ὅλου τοῦ κόσμου οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες!!!2

Εξαιτίας των τοκογλύφων  γίνονται αποδέκτες μίσους συνολικά όλοι οι εβραίοι στο θρήσκευμα.
Και ως γνωστόν…  Οι τοκογλύφοι …δεν έχουν τον θεό τους!!!Τὴν προστασία τῶν ...«περιουσίων» ἀναλαμβάνουν ὅλου τοῦ κόσμου οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες!!!3

Σίγμα

Amazon revealed to sell Holocaust denial, anti-Semitic and white supremacist books

  • The hate-filled literature can be bought in hard copy or paperback, as well as can be downloaded to the Kindle
  • This revelation comes on the heels of another revelation last week that showed the site selling bestiality, incest and rape books
  • The most bizarre of all the titles is a book of racist movie reviews titled the White Nationalist Guide to the Movies

Amazon has now been revealed to sell Holocaust denial and white supremacist literature.

The online retailer has been shown to sell books denying the holocaust and promoting anti-Semitism and the superiority of the white race with titles such as The Myth of the Extermination of the Jews and Building a Whiter and Brighter World.

The books and ebooks are on sale even in countries that ban such texts, according to an investigation by The Kernel – which first uncovered the hateful Holocaust denial screeds.

 
Τὴν προστασία τῶν ...«περιουσίων» ἀναλαμβάνουν ὅλου τοῦ κόσμου οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες!!!4

Shameful: It has now been revealed that online retailer Amazon sells Holocaust denial books

Despite reportedly removing the volumes of violent and horrifying sex-related works disclosed last week from its digital stacks, the online retailer still has a long way to go before cleansing itself of other vile titles.

Some of the Holocaust denial books are even on sale in Austria, France and Germany, according to The Kernel, countries whose laws ban such literature.

The texts are also illegal in Liechtenstein, where Amazon maintains a European headquarters to reduce tax burden, The Kernel noted.

Unlike the rape, bestiality and incest titles disclosed last week, many of these books can be found by searching for them.

Shoppers unable to track down their favorite racist titles can also find them in the trusty ‘customers who bought this item also bought’ product carousel.

The racist diatribes were first removed from the online retailer’s virtual shelves in 2009 after the Amazon Germany was sued by the American Jewish Committee for stocking at least 50 Holocaust denial books, according to The Kernel – but the tide of discrimination appears to have come back in.

 
Τὴν προστασία τῶν ...«περιουσίων» ἀναλαμβάνουν ὅλου τοῦ κόσμου οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες!!!11
Τὴν προστασία τῶν ...«περιουσίων» ἀναλαμβάνουν ὅλου τοῦ κόσμου οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες!!!13
 

Holocaust denial: Just the latest hateful topic covered by Amazon’s vast digital stacks

 
Τὴν προστασία τῶν ...«περιουσίων» ἀναλαμβάνουν ὅλου τοῦ κόσμου οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες!!!6

Don’t know where to look? Amazon can help: The online retailer even suggests hate-filled books for people unable to find them on their own

Among the Holocaust denial books is Did Six Million Really Die? The preview questions the validity of claims of gas chambers and alleges many survivor stories have been made up.

‘The Auschwitz Camp Museum has confessed that the “gas chamber” shown to tourists is fake,’ the preview says. Later adding that ‘eyewitness survivor’ memoirs, including that of Simon Wiesenthal have been forged.’

The preview ends saying ‘the story was made up.’

There is also a series of books titled ‘Holocaust Handbook Series,’ which prominently feature the Nazi symbol, atop the Star of David on the cover of every volume.

Ebooks with titles such as Dissecting the Holocaust: The Growing Critique of Truth and Memory, The Myth of the Extermination of the Jews and The Hoax of the Twentieth Century: The Case Against the Presumed Extermination of European Jewry populate the collection.

‘It reads as exciting as a crime novel,’ the preview for the first title mentioned above says. ‘This is the intellectual adventure of the 21st century.’

The First Holocaust: Jewish Fund Raising Campaigns with Holocaust Claims During and After World War I, is another title in the ‘Holocaust Handbook’ series found in a separate MailOnline investigation.

 
Τὴν προστασία τῶν ...«περιουσίων» ἀναλαμβάνουν ὅλου τοῦ κόσμου οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες!!!15
Τὴν προστασία τῶν ...«περιουσίων» ἀναλαμβάνουν ὅλου τοῦ κόσμου οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες!!!10
 

There’s more: These are just two of the many Holocaust denial titles for sale on Amazon

 

Other Holocaust denial titles include Auschwitz: The First Gassing. Rumor and Reality and Confessions of a Holocaust Revisionist.

The sole purpose of ‘Auschwitz’ is to disprove the possibility that any Jewish people were ever gassed as the infamous concentration camp.

Among some of the more eye-opening anti-Semitic titles in the Amazon store are The Synagogue Of Satan – Updated, Expanded, And Uncensored and Conspiracy of the Six-Pointed Star.

The Synagogue of Satan blames the Jewish people for the slave trade, among other accusations, according to The Kernel.

As before, many of these books are Kindle-only, but this time some of them, including ‘Conspiracy’ are also available in hard cover and paperback.

 
Τὴν προστασία τῶν ...«περιουσίων» ἀναλαμβάνουν ὅλου τοῦ κόσμου οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες!!!14
Τὴν προστασία τῶν ...«περιουσίων» ἀναλαμβάνουν ὅλου τοῦ κόσμου οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες!!!5
 

Two more: Despite its innocuous title, Expanding Creativity is as hateful as any book on the site

MailOnline’s own investigation also uncovered several white supremacist-promoting materials with the following titles.

Building a Whiter and Brighter World, The White Man’s Bible, and Expanding Creativity, which – despite its innocuous title – is actually the latest in a series of writing to which the two books named just before it belong.

The WMB’s description boasts that is banned in Canada and is ‘considered as most dangerous literature for modern liberal values.’

The description further states that some ‘areas of concern are extremely important to the survival, expansion and advancement of the White Race’ are detailed in its pages.

 
Τὴν προστασία τῶν ...«περιουσίων» ἀναλαμβάνουν ὅλου τοῦ κόσμου οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες!!!9
Τὴν προστασία τῶν ...«περιουσίων» ἀναλαμβάνουν ὅλου τοῦ κόσμου οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες!!!9
 

Part of a series: These two books, along with Expanding Creativity promote an all-white religion with the goal of an all-white world population

 
Τὴν προστασία τῶν ...«περιουσίων» ἀναλαμβάνουν ὅλου τοῦ κόσμου οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες!!!7
Τὴν προστασία τῶν ...«περιουσίων» ἀναλαμβάνουν ὅλου τοῦ κόσμου οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες!!!12
 

Movies too: The anti-Semitism ranting extends even to movie reviews

The most bizarre of the white supremacist titles, though, is Trevor Lynch’s White Nationalist Guide to the Movies.

‘Since 2001, Trevor Lynch’s witty, pugnacious, and profound film essays and reviews have developed a wide following among cinephiles and White Nationalists alike,’ the book’s description on Amazon reads.

‘He sees movies without the usual blinders,’ the description cheerfully proclaims. ‘He is quite aware that because Hollywood is controlled by Jews, one must typically analyze movies for their propaganda value.’

Mr Lynch’s review of summer blockbuster ‘Django Unchained’ calls it ‘another Jewish wet dream’ before saying that ‘hateful fantasies about teaming up with blacks to harm whites are staples of the Jewish imagination.

The movie reviews can be had on the Kindle, in soft cover or via hardcover book.

Multiple requests to Amazon for comment from both The Kernel and MailOnline seeking comment were not returned.

dailymail

World Jewish Congress Seeks to Ban Freedom of Speech across Globe

Not content with already severely impeding freedom of speech in Europe, the World Jewish Congress (WJC) has launched an attempt to get the world’s largest online retailer, Amazon, to start censoring the books which it sells.Τὴν προστασία τῶν ...«περιουσίων» ἀναλαμβάνουν ὅλου τοῦ κόσμου οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες!!!19

 

According to the WJC website’s “news” section, WJC Executive Vice President & CEO Robert Singer has written a personal letter to Amazon CEO Jeff Bezos ordering the latter to “remove . . . forthwith” all books to which the WJC objects.

Chief target among the WJC’s list of would-be banned books is the fifth edition of a booklet called “Did Six Million Really Die”, one of the world’s most famous Holocaust Revisionist works, first published in the late 1970s.

The new version of that book has, according to its description in its listing on Amazon, been “fully updated and expanded by the Historical Review Press’s researchers so it now is one of the most comprehensive reviews of the ‘Six Million’ myth ever yet seen in print.”

This book, and others variously described by the WJC as those “that deny the Holocaust and promote anti-Semitism and white supremacy” must be removed immediately from sale at Amazon, Singer demanded.

“Many Holocaust survivors are deeply offended by the fact that the world’s largest online retailer is making money from selling such material,” Singer wrote in his letter to Bezos.

Τὴν προστασία τῶν ...«περιουσίων» ἀναλαμβάνουν ὅλου τοῦ κόσμου οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες!!!20

“We are shocked and disgusted that Amazon has not yet removed these items, which came to light in news reports on October 14. Please remove these items forthwith.”

Reaction to the Jewish lobby’s demands for censorship, as reflected on the website of the UK’s Daily Mail report on the issue, were overwhelmingly hostile to the notion of censorship.

Commentator Albert Richardson from London wrote: “Why should Amazon comment. They sell books; these books are for sale; they sell them. They are not senses. I expect they also sell the Communist Manifesto and flattering biographies of Stalin and Mao, if you care to look.”

Commentator “creamy carl” from Phoenix, United States, wrote: “It’s freedom of speech, I wonder if any of you all realize how hypocritical you all are with comments. You all are talking about burning the books, and all this stuff. Just because Amazon supports freedom of speech? Get over yourself that other people don’t believe what you all do. You can buy Communist books that support revolutions, you can buy books on violence and all this stuff yet the one thing that offends you is a book that no one is forcing you to read? It’s not being shoved down your throats, it’s simply up for people to buy. How is it wrong for people to read at their choosing?”

Commentator “hoochpit” from Minneapolis wrote that “How is this shameful, what do you want to do, start burning books again? O’yeah, you are in the U.K. so you are not used to the same freedoms. It may be vile, but you can’t regulate morality. Get a clue.”

the new observer

(Visited 115 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Τὴν προστασία τῶν …«περιουσίων» ἀναλαμβάνουν ὅλου τοῦ κόσμου οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὴν προστασία τῶν …«περιουσίων»… | «Οι φοβερές σημαίες, ξεδιπλωθείτε στον αέρα !» ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΟ blog

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὴν προστασία τῶν …«περιουσίων» ἀναλαμβάνουν … | «Οι φοβερές σημαίες, ξεδιπλωθείτε στον αέρα !» ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΟ blog

Leave a Reply