Λένε πὼς δὲν εἶναι photoshop!!!

Λένε πὼς δὲν εἶναι photoshop!!! (2)Πῶς τό εἴπαμε αὐτό;
Βγῆκαν λέει οἱ …«αὐθόρμητοι» «ἐπαναστατημένοι» γιά νά εὐχαριστήσουν τήν νέα κυβέρνησιν;
Ἔ… καλά…
Καὶ μετά, ὅταν θὰ ξυπνήσουμε, θὰ καταλάβουμε πόσο …πονάει κι αὐτὴ ἡ «ἐπανάστασις»!!!

Φιλονόη

φωτογραφία ἀπὸ τὸν Αὐτόλυκο, καθὼς ἐπίσης κι ὁ τίτλος.

(Visited 32 times, 1 visits today)
One thought on “Λένε πὼς δὲν εἶναι photoshop!!!

Leave a Reply