Ἀρτηριοσκληρωτικοί ἤ …παπαγᾶλοι;

Ἀρτηριοσκληρωτικοί ἤ ...παπαγᾶλοι;Μοῦ ἀρέσει ἰδιαιτέρα ὅταν ΜΕΣΟΚΟΠΟΙ ΑΡΤΗΡΙΟΣΚΛΗΡΩΤΙΚΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΑΔΕΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, νὰ ἐξηγούμεθα) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν ἐργαστεῖ ποτὲ στὴν ζωή τους, καὶ δημοσιογράφοι-φερέφωνα, ἀναλύουν τὸ concept μιᾶς διαπραγματεύσεως, ὅταν οἱ ἴδιοι ὄχι μόνον εἶναι ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΣΧΕΤΟΙ, ὅσον ἀφορᾷ στὰ στάδια καὶ στὰ κλειδιὰ μιᾶς διαπραγματεύσεως, ἀλλὰ ἦσαν ἀνέκαθεν ἕρμαια κομματικῶν ὀργανώσεων, οἱ ὁποῖες τοὺς ἔβαλαν ἐκεῖ που εἶναι.

Ἐμμανουὴλ Ζαμπέτας

(Visited 74 times, 1 visits today)
One thought on “Ἀρτηριοσκληρωτικοί ἤ …παπαγᾶλοι;

Leave a Reply