Ὁ πραγματικὸς ἐχθρός…

Ὁ πραγματικὸς ἐχθρός...Δὲν εἶναι αὐτὴ ἡ πρώτη ἐπίθεσις ἰσλαμιστῶν στὴν Δύση, αὐτὴ τῆς 7ης Ἰανουαρίου…
Ἤταν καὶ ἡ 11η Σεπτεμβρίου, στοὺς διδύμους πύργους…
Ἦταν καὶ ἡ βόμβα στὸν μαραθώνιο τῆς Βοστώνης…
Ἦταν καὶ οἱ πυροβολισμοὶ στὸ κοινοβούλιο τοῦ Καναδᾶ…
Εἶναι καὶ οἱ ἀποκεφαλισμοὶ Ἀμερικανῶν ποὺ σᾶς μεταδίδουν κάθε ἑβδομάδα τὰ media…
Στὴν Γερμανία διαδηλώσεις ἐναντίον τῶν ἰσλαμιστῶν, ποὺ μεταδίδουν ὅλα ΜΜΕ καὶ δεν ξέρουμε ποιοὶ εἶναι αὐτοί πού τις ὀργανώνουν πίσω ἀπὸ τοὺς… «hooligans»…

Στὴν Γαλλία 12 νεκροὶ (καὶ ἴσως καὶ μία σκηνή ποὺ εἶναι σκηνοθετημένη) λίγες ἡμέρες μετὰ τὶς δηλώσεις Ὀλλὰντ γιὰ τερματισμὸ τῶν μέτρων ἐναντίον τῆς Ῥωσσίας…
Κάποιοι θέλουν νὰ φέρουν τὸν πόλεμο στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Εὐρώπη στὰ σχέδιά τους, μὲ ἔναν θρησκευτικὸ πόλεμο!

Δὲν εἶναι οἱ ἰσλαμιστὲς ὁ ἐχθρός, ἀλλὰ αὐτοὶ ποὺ τοὺς ἔφτιαξαν καὶ τοὺς βάζουν (καὶ τοὺς φέρνουν).
Ἡ παγκόσμια ἐξουσία εἶναι ὁ ἐχθρός.
Οἱ κυβερνήσεις τῆς Εὐρώπης καὶ ἡ Ἀμερική.

Πολεμῆστε τὸν σωστὸ ἐχθρὸ καὶ μὴν γίνεστε θύματα καὶ ὄργανά τους, σὰν τὸν τελευταῖο ἐθνικιστὴ τοῦ Στόχου.
Σήμερα χρειάζεται σωστὴ στάσις, γιατὶ σὲ ἔναν γενικευμένο πόλεμο αὔριο, δὲν ἔχεις τὴν δυνατότητα νὰ σκέφτεσαι αἰτίες καὶ ἐπιλογές. Ἁπλᾶ πρέπει νὰ πολεμήσῃς σὲ ἔνα στρατόπεδο, γιατὶ θὰ ἀπειλεῖσαι ἄμεσα.
Καὶ ὁ μόνος νικητὴς θὰ εἶναι αὐτός ποὺ σὲ ἔβαλε στὸν πόλεμο γιὰ τὰ σχέδιά του.
Ἂν δὲν μπορῇς πολιτικὰ νὰ δῇς τὸν πραγματικὸ ἐχθρό, εἶσαι ἁπλᾶ μέρος τοῦ προβλήματος.

Δημήτρης Τουσιάδης

(Visited 51 times, 1 visits today)
One thought on “Ὁ πραγματικὸς ἐχθρός…

Leave a Reply