Ὁπωσδήποτε στὸ εὐρῶ…

Ὁπωσδήποτε στὸ εὐρῶ...Σὲ Ἑλλάδα, Πορτογαλία, Ἰσπανία καὶ Ἰταλία, οὐσιαστικὰ ἔχουν συμβεῖ σιωπηρὰ πραξικοπήματα γιὰ νὰ κρατηθοῦν οἱ χῶρες στὴν εὐρωζώνη, πάσῃ θυσίᾳ, μὲ σφοδρὴ προπαγάνδα καὶ παρὰ τὴν θελήση τῆς πλειοψηφίας.

Στὴν Πολωνία καὶ στὴν Σλοβακία πρόσφατα ἔγιναν κανονικὰ ἐκλογικὰ πραξικοπήματα, γιὰ νὰ στηριχθοῦν κυβερνήσεις τῆς Γερμανίας.

Σὲ πιὸ δύσκολες περιπτώσεις δὲν διστάζουν νὰ κάνουν ἄκομα καὶ χονδρά, κανονικὰ πραξικοπήματα, ὅπως στὴν περίπτωση τῆς Οὐκρανίας, γιὰ νὰ προσδεθῇ ἡ χώρα στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ τὴν οἰκονομία της, ἐνῶ ἄκομα καὶ τώρα, βάζουν ἆρον ἆρον χῶρες στὸ εὑρῶ, χωρὶς δημοκρατικὲς διαδικασίες, παρὰ τὴν θελήση τῶν λαῶν καὶ μὲ ἀνέτοιμη οἰκονομία, ὅπως στὴν Λιθουανία.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΝ ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ.
Γιατὶ μας ἔχουν πρήξει σ’ αὐτὸ τὸν ἄθλιο ἐκβιασμὸ τὰ ΜΜΕ τους.
ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΣΤΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ.
Ἀντιθέτως θὰ κάνουν ἀκόμη καὶ πόλεμο γιὰ νὰ κρατήσουν τὴν Ἑλλάδα στὸ εὑρῶ.

Να τελειώνουμε μὲ τὴν προπαγάνδα καὶ τὴν γελοία τρομοκρατία ἐπιτέλους.
Αὐτὸ ποὺ τρέμουν σήμερα περισσότερο, εἶναι μὴν φύγουμε καὶ τοὺς πλήξουμε τὸ εὐρῶ.

Δημήτρης Τουσιάδης

φωτογραφία

(Visited 42 times, 1 visits today)
Leave a Reply