Προηγεῖται ὁ ἔλεγχος τῆς κάθε διαπραγματεύσεως!!!

Ἡ στρατηγικὴ ἀνατάξεως τῆς οἰκονομίας τῆς χώρας καὶ τῆς ἀνακτήσεως τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας καθιστᾶ ἀπαραίτητη τὴν σύσταση Ἐπιτροπῆς Λογιστικοῦ Ἐλέγχου τοῦ λεγομένου «χρέους», ἤτοι νὰ προσδιορισθῆ σαφέστατα καὶ ἐπακριβῶς:
– ποιό ποσὸν ἀντιστοιχεῖ στὸ χρέος τῆς χώρας τώρα
– ποιοί ὑπέγραψαν τὰ δάνεια
– ποιοί ἦταν οἱ λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους ἐπῆραν τὰ δάνεια καὶ ἄν ἦταν ἀπαραίτητα
– τί ἔχει ἀποπληρώσει ἕως σήμερα ἡ χώρα
– ποῦ ἐπῆγαν τὰ ποσὰ ποὺ δανείσθηκε ἡ Ἑλλάδα καὶ ποιοί ἔχουν λάβει πόσα.Προηγεῖται ὁ ἔλεγχος τῆς κάθε διαπραγματεύσεως!!!

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply