Γιά ποιά διαγραφή χρέους συζητοῦν ὅταν οὐσιαστικῶς ΔΕΝ ὑπάρχουν χρέη;

Τὸ μοναδικὸ ἐρώτημα, γιὰ τὸ ὁποῖον ὅλοι ὅταν ἐρωτῶνται, ἀν τὶ ἀπαντήσεως, τὸ …ῥίχνουν στὸν τσάμικο, εἶναι τὸ ἐὰν ὑπάρχῃ χρέος, τὸ ὕψος του καὶ τὸ ἐὰν καὶ τὶ θὰ πληρώσουμε.
Διότι, ἐπισήμως, ἀπὸ Σημίτη καὶ μετά, (ἀνεπισήμως ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεως τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν) ὅλα τὰ ὑποτιθέμενα δάνεια, ἀνεγνωρίζοντο ὡς δάνεια, ἀλλὰ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ἔφθαναν στὰ ταμεῖα τοῦ δημοσίου. Ἁπλὸ καὶ σημαντικότερο παράδειγμα, αὐτὸ ποὺ καταδεικνύει τὸ «ἡ καλὴ ἡμέρα ἀπὸ τὸ πρωΐ φαίνεται», ἦσαν ἐκεῖνα τὰ ὑποτιθέμενα δάνεια τοῦ Ὁρλάνδου, τὰ ὁποῖα μόλις …ἀποπληρώσαμε, ἀλλὰ ποὺ ΟΥΔΕΠΟΤΕ εἰσπράξαμε!!!

Ποιός ζητᾶ διαγραφή τοῦ «χρέους» ἐφ΄ ὅσον ΔΕΝ ἔχει διενεργηθεῖ ἔλεγχος;

Κι ἐπεὶ δὴ κατὰ πῶς ἔμαθαν ἀπὸ τὴν ἀρχή, ἔτσι κι ἐπορεύοντο, ὅλες οἱ κυβερνήσεις (;;;) τὸ δίκαιον, τὸ λογικόν, τὸ ἠθικὸν θὰ ἦταν νὰ έλεγχθοῦν ΟΛΑ τὰ δάνεια καὶ νὰ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ὅσα ἀπὸ αὐτὰ ἦσαν προϊόντα ἀπάτης καὶ …διαπροσωπικῶν συμφωνιῶν, καθὼς ἐπίσης κι ὅλες οἱ συμφωνίες ποὺ ὑπεγράφησαν, γιὰ ὁποιοδήποτε ζήτημα, ἀπὸ ἀρχῆς ἐνάρξεως λειτουργίας τοῦ Ἑλλαδοκαφριστάν, καὶ ἐμπεριεῖχαν τοὐλάχιστον ἕνα …«μικρὸ δωράκι» πρὸς οἱονδήποτε κυβερνητικὸ παράγοντα!!!.

Μὰ αὐτά, ἄν καὶ λογικά, τὰ σκεπτόμεθα καὶ τὰ ὑποστηρίζουμε ΟΛΟΙ ἐμεῖς ποὺ ΔΕΝ μάθαμε στὴν κομπίνα, στὴν ῥεμούλα καὶ στὴν μίζα καὶ ποὺ θεωροῦμε τὰ δημόσια ταμεῖα, καθὼς καὶ τὴν δημοσία περιουσία, ΚΟΙΝΟ κτῆμα ΟΛΩΝ τῶν Ἑλλήνων κι ὄχι τσιφλίκι μας. Πρὸς τοῦτο καὶ μόνον ὁ ἔλεγχος εἶναι κι ἀναγκαῖος καὶ ἐπιβάλλεται. Κι ὄχι ἔλεγχος ἀπὸ στρατιὲς Βαρουφάκηδων καὶ Στρατάκηδων (βᾶλτε ὅποιο ὄνομα θέλετε ἐσεῖς, ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἔχουμε ἀφθονία!!!) ἀλλὰ ἀπὸ πολῖτες ποὺ ΔΕΝ ἔχουν κάτι ἱερότερον πέραν τῆς Πατρῖδος καὶ τῆς ἐλευθερίας.
Καὶ ΝΑΙ, ὑπάρχουν τέτοιοι ἀρκετοί, ποὺ ΔΕΝ χρειάζονται χρηματοδοτήσεις γιὰ νὰ πράξουν τὸ χρέος τους.
Καὶ ΝΑΙ, ΔΕΝ θὰ τοὺς ἀναζητήσουν ΠΟΤΕ τὰ διάφορα λαμόγια, ποὺ ἔμαθαν στὴν ἁρπακτὴ καὶ στὸν διαρκὴ πλουτισμό, μόνον καὶ μόνον διότι ἔμαθαν νὰ γλείφουν καὶ νὰ σέρνονται στὰ κάτουρα τῶν τοκογλύφων.
Καὶ ΝΑΙ, οὔτε αὐτὴ ἡ κυβέρνησις εἶναι ἱκανὴ νὰ ξεκαθαρίσῃ διὰ παντὸς τὸ τοπίον καὶ νὰ καθάρῃ τὴν χώρα, ἀποδίδοντας εὐθύνες σὲ ὅσους τὶς ἔχουν. Ἀλλά μέ ποιά δικαιοσύνη; Τήν …τυφλή;

Ἄλλως τὲ ἔχω δηλώσει ἤδη πὼς ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικό, τῆς …«ἐπαναστάσεως», ποὺ μᾶς παρουσιάζουν πὼς …«κερδίσαμε», δὲν εἶναι τίποτα περισσότερο, ἤ λιγότερο, ἀπὸ ἕνα σκηνικὸ ποὺ ἔστησαν οἱ ΜΚΟ τοῦ Soros  καὶ τῶν  Rothschild στὴν χώρα μας, ὅπως ξέρουν νὰ στήνουν ἐδῶ κι αἰῶνες, σὲ κάθε χώρα, ποὺ μπαίνει στὸ στόχαστρό τους.

Ποιός θά εἶναι ὁ ἐπόμενος Πρόεδρος;

Καί τί κάνουμε τώρα;
Σηκώνουμε τά χέρια ψηλά καί περιμένουμε τόν βέβαιό μας θάνατο;
Ἤ ἐξακολουθοῦμε τόν ἀγῶνα;
Τὸ δεύτερο. Ὁ Ἀγὼν συνεχίζεται ἔως τῆς ὁριστικῆς κι ἀπολύτου ἀπελευθερώσεως ἀπὸ τὰ τσογλάνια μὲ τὶς γραβᾶτες, τὰ σακίδια καὶ τὰ ζιβάγκα. Ἡ Ἑλλὰς ΔΕΝ εἶναι τσιφλίκι τους καὶ παραμάγαζό τους. Ἡ Ἑλλὰς εἶναι ἡ Πατρὶς ΟΛΩΝ τῶν Ἑλλήνων καὶ τώρα πιά, ἰδίως μετὰ τὰ τελευταῖα καραγκιοζιλίκια, εἶναι ἀκόμη πιὸ ἐπιτακτικὸ τὸ νὰ τὴν ἀπελευθερώσουμε.
Καὶ θὰ τὸ κάνουμε διότι οἱ γέφυρες πίσω μας κατέῤῥευσαν… Εἶναι ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ!!!
Ὁ δικός μας μονόδρομος.

Τέλος, ἐπεὶ δὴ πασχίζουν νὰ ἀνταλλάξουν κάτι ὑπαρκτὸ μὲ κάτι ἀνύπαρκτον, ἄς ἐπανεξετάσουμε τὰ ὅσα ἡ ἀντίληψίς μας μᾶς ἐπιτρέπει νὰ κατανοήσουμε. Γιὰ παράδειγμα, τὸ κατοχικὸ δάνειον, οἱ πολεμικὲς ἀποζημιώσεις καὶ οἱ ζημίες ἐπὶ γερμανικῆς κατοχῆς εἶναι κάτι πραγματικὸ καὶ ἀνεγνωρισμένο ἀπὸ ΟΛΟΥΣ τοὺς διεθνεῖς ὀργανισμούς.
Ἀντιθέτως τὰ «δάνεια» τῆς μεταπολιτεύσεως (κι ὄχι μόνον αὐτὰ φυσικά) εἶναι ἀποτέλεσμα ἐξαπατήσεως καὶ μόνον. Δῆλα δὴ ἀνύπαρκτα. Κατ’ ἐπέκτασιν εἶναι ἀέρας κοπανιστός, ὅπως ἀέρας κοπανιστὸς εἶναι καὶ ΟΛΑ τὰ εὐρόπουλα, ποὺ ὑποτίθεται κρατᾶμε στὰ χέρια μας. Οὔτε γιὰ κ@λόχαρτα δὲν κάνουν, ἐφ΄ ὅσον ΔΕΝ ἔχουν ἀντίκρυσμα σὲ χρυσό..
Παρὰ ταὔτα τὰ τσογλάνια τοῦ κάθε Soros καὶ Rothschild ἑτοιμάζονται γιὰ τὴν μεγαλυτέρα ἀπάτη τῆς ζωῆς τους: νὰ ἀνταλλάξουν κάτι πραγματικὸ μὲ κάτι ἀνύπαρκτον. Οὔτε κἄν μὲ χάνδρες, γιὰ τοὺς ἰθαγενεῖς. Μόνον ἀέρα κοπανιστό. Μόνον!!!

Προσοχὴ λοιπὸν Ἕλληνες.
Ὅ,τι κι ἐὰν ὑπογράψουν, ὅ,τι κι ἐὰν προτείνουν, ὅ,τι κι ἐὰν μᾶς τάζουν, ἐφ΄ ὅσον δὲν περιλαμβάνονται οἱ εἰσαγγελεῖς ποὺ θὰ παρέμβουν γιὰ νὰ ἐλέγξουν τὰ αὐτονόητα, εἶναι ἄκυρον! Ἐμεῖς ΔΕΝ ἀναγνωρίζουμε κάποιαν ἀπόφασιν ἤ ὑπογραφή τους.
Ἔως σήμερα μᾶς ἐξαπατοῦσαν (καὶ μᾶς ἐξαπατοῦν), πρὸ κειμένου νὰ μᾶς κρατοῦν δουλοποιημένους. Ἔως σήμερα εἶτε μὲ καροτάκια («λεφτὰ ὑπάρχουν») εἶτε μὲ ψέμματα (πάταξις τῆς διαφθορᾶς), εἶτε μὲ ἐκβιασμούς (ἀπειλὴ κομμουνιστικοποιήσεως), κατάφερναν (καὶ καταφέρνουν) νὰ  μᾶς ἀλλοιώνουν τὶς προσλαμβάνουσες πληροφορίες καὶ νὰ μᾶς διατηροῦν ἐν καταστολῇ, πρὸ κειμένου νὰ ἐξακολουθοῦν τὰ νομομαγειρέματα, κατ’ ἐντολὴν τῆς νέας τάξεως πραγμάτων. 

Ἐμπρός μας εἶναι μακρὺς ἀγών.
Δύσκολος… Αἱματηρός… Σηκώνουμε τὰ μανίκια καὶ πέφτουμε μὲ τὰ μοῦτρα στὴν δουλειά.
Ξέρουμε τὶ πρέπει νὰ κάνουμε καὶ θὰ τὸ κάνουμε.

Φιλονόη

Υ.Γ. Διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς τῆς διαρκοῦς ἐξαπατήσεως, ἄς δοῦμε καὶ τὸν …«καλὸ ΟΗΕ», ποὺ στηρίζει, ἀντιπροσωπεύει καὶ ἐπιβάλλει τὴν νέα τάξιν πραγμάτων, τὸ πόσο ὡραῖα παρακάμπτει κρατικὲς συμφωνίες καὶ περνᾶ σὲ νέες, δικές του πολιτικές, τέτοιες ποὺ φαινομενικῶς μὲν ἀπαλλάσουν τοὺς λαοὺς ἀπὸ χρέη, ἀλλὰ ποὺ οὐσιαστικῶς τοὺς δένουν σὲ πραγματικὰ δεσμὰ κι ἄνευ ὁρίων σκλαβιά. Νέο παραμῦθι θὰ μᾶς σερβίρουν σὲ λίγο. Μαζὺ μὲ τὴν καταστροφὴ τῆς Γερμανίας καὶ τῆς Εὐρώπης, (ὄχι φυσικὰ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ποὺ εἶναι δικό τους δημιούργημα) καταστρέφουν ὅλες τὶς χῶρες καὶ τὶς ἁλυσοδένουν σὲ «συμφωνίες» τέτοιες, ποὺ γιὰ νὰ μπορέσουν οἱ λαοὶ νὰ τὶς ἀκυρώσουν, πρέπει νὰ λύσουν τὸ κάθε «συμβόλαιο» μὲ τὸ αἷμα τους.

Έγγραφο του ΟΗΕ: Είναι ΟΛΑ προ-συμφωνημένα για το Χρέος κι εμείς θα νομίζουμε ότι νικήσαμε!

Γιά ποιά διαγραφή χρέους συζητοῦν ὅταν οὐσιαστικῶς ΔΕΝ ὑπάρχουν χρέη;1Χθες απεκαλύφθη  έγγραφο του ΟΗΕ με ημερομηνία 17 Σεπτεμβρίου 2014, το οποίο αναγράφει στην εισαγωγή του τα εξής:«Λύση που υιοθετήθηκε από την Γενική Συνέλευση στις 9 Σεπτεμβρίου 2014

68/304. Για την καθιέρωση μιας πολύπλευρης εντός νομικού πλαισίου συμφωνίας για ηγεμονικές διαδικασίες αποδομήσεως του χρέους.

Η Γενική Συνέλευση, 

Επικαλούμενη της Διακήρυξη της 2ης Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών, υϊοθετημένης στις 8 Σεπτεμβρίου 2000, και την υψηλόβαθμη συνάντηση της ολομέλειας της Γενικής Συνελεύσεως για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της 2ας Δεκαετίας και το αποτέλεσμά της, βεβαιώνουν με έγγραφο πως

[…]»

Τα υπόλοιπα ακολουθούν. Αυτό που ενδιαφέρει εμάς και τις ημέρες που διανύουμε είναι ότι είναι ΟΛΑ προ-συμφωνημένα! Και μάλιστα από την έναρξη της χιλιετίας του 2000. Συνεδριάζει γι’ αυτό όχι το ΔΝΤ, όχι η Ε.Ε., όχι άλλος παγκόσμιος οργανισμός, αλλά ο ΟΗΕ, ένας υποτιθέμενα ειρηνικός οργανισμός! Συνεδριάζει για το Σχέδιο Αναπτύξεως του Millenium και αποδομήσεως του Χρέους, όταν θα έχουν μαζευτεί αρκετά κέρδη! Εμείς απλά παρακολουθούμε ένα σίριαλ από (όποια) κυβέρνηση και ΜΜΕ, το οποίο σε εμάς προκαλεί από αγωνία μέχρι… περιπετειώδη διάθεση, ενώ αυτοί πασπαλίζουν με λίγο σασπένς το ήδη εφαρμοσμένο σχέδιό τους, με εμάς στο τέλος να νομίζουμε ότι… νικήσαμε!

Όπως φαίνεται πάντως, θα συνεχίσουμε να έχουμε χώρα, και όχι μόνο αυτό, αλλά να κρατιόμαστε χεράκι-χεράκι με τους εταίρους μας, τεχνικά ξαλαφρωμένοι από όλο αυτό που ζούμε εδώ και ΠΕΝΤΕ αγωνιώδη, καταστροφικά, ψυχοβγαλτικά, βασανιστικά, εκμεταλλευτικά χρόνια!

Άντε, πότε θα γίνει είπαμε το έκτακτο Eurogroup με «λαμπερές παρουσίες» ΜΟΝΟ για την Ελλάδα;

Καληνύκτα Κεμάλ. Μην ανησυχείς. Αυτός ο κόσμος δεν πρόκειται να καταρρεύσει ποτέ!

Λόγιος Ἑρμῆς

Σημείωσις

Ἡ Θέμις, θεὰ τῆς Δικαιοσύνης, ΔΕΝ εἶναι τυφλή. Ἔχει σκεπασμένα τὰ μάτια.Γιά ποιά διαγραφή χρέους συζητοῦν ὅταν οὐσιαστικῶς ΔΕΝ ὑπάρχουν χρέη;3
Ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ τὰ φέρουμε ὅλα στὸ φῶς.Γιά ποιά διαγραφή χρέους συζητοῦν ὅταν οὐσιαστικῶς ΔΕΝ ὑπάρχουν χρέη;2

φωτογραφία
καὶ φωτογραφία

(Visited 205 times, 1 visits today)
Leave a Reply