Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις…

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις...Αὐτὸ ποὺ ὀνομάζεται Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις κατέστρεψε τὴν ὁλοκληρωτικὰ Ἑλληνικὴ οἰκονομία στὸ σύνολό της…
Μία οἰκονομία ποὺ μέχρι τὸ 2000 εἶχε τὸ δικό της νόμισμα, βιομηχανικὴ καὶ βιοτεχνικὴ παραγωγὴ καὶ σημαντικὲς ἐξαγωγές…

Σήμερα τίποτα δὲν μπορεῖ νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὴν ἀσφυκτικὴ μέγγενη (ἄτεγκτη φορολόγησις, ποσόστωσις παραγωγῆς, ὕφεσις καὶ ὑψηλὴ ἀνεργία) τῶν γραφειοκρατῶν τῆς Γερμανικῆς αὐτοκρατορίας (Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις) ἐνᾦ παράλληλα ἐπιτρέπουν τὶς ἀθρόες εἰσαγωγὲς ἀγροτικῶν καὶ βιομηχανικὼν προϊόντων ἀπὸ ἀνταγωνιστικὲς πρὸς τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση χῶρες (πχ πορτοκάλια Μαρόκου, λεμόνια Τουρκίας)!!!!…

Ποτὲ δὲν θὰ ξεχάσω πρὶν ἀπὸ 15 χρόνια τὴν ἐπιδότηση γιὰ τὴν ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ἀλιευτικῶν σκαφῶν, μὲ ἀποτέλεσμα σήμερα νὰ μὴν ὑπάρχῃ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ἁλιεία!!!..

Δρακᾶτος Ὄθων

φωτογραφία

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply