Πίσω ἀπὸ κάθε σκάνδαλο μία γερμανικὴ ἑταιρεία…

Πίσω ἀπὸ κάθε οἰκονομικὸ σκάνδαλο ἐκμαυλισμοῦ καὶ «μίζας» κρύβεται μία γερμανικὴ ἑταιρεία.Πίσω ἀπὸ κάθε σκάνδαλο μία γερμανικὴ ἑταιρεία...1

Ferrosttal, Siemens, ἑταιρίες ποὺ συνεργάστηκαν μὲ τὸν ΟΣΕ, ἑταιρείες ποὺ συνεργάστηκαν στὴν κατασκευὴ τῶν ὑποβρυχίων καὶ στὴν προσπάθεια τῆς ἰδιωτικοποιήσεως τῶν Ναυπηγείων Σκαραμαγκὰ, ἡ Daimler Benz καὶ ἄλλες, γνώριζαν φυσικὰ τὰ πάντα ἀφοῦ ἦταν αὐτοὶ οἱ ἴδιοι ποὺ διέφθειραν τοὺς ἐδῶ ξελιγωμένους καὶ μετέφεραν τὰ μολυσματικὰ χρήματα γιὰ τὸν ἐκμαυλισμὸ.Πίσω ἀπὸ κάθε σκάνδαλο μία γερμανικὴ ἑταιρεία...2

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

(Visited 51 times, 1 visits today)
Leave a Reply