Τὸ «γιὰ πάντα».

Τὸ «γιὰ πάντα».Τὸ «γιὰ πάντα» εἶναι μιὰ ποιητικὴ φράσις ποὺ δίνει θέλγητρα στὸ παρόν, ξυπνάει τὴν μυθιστορηματικότητα καὶ κάνει τὴν ὑπάρξη νὰ ξεπερνᾷ τὴν φθορὰ καὶ νὰ ἐπεκτείνεται πέρα κι ἀπὸ τὴν πιὸ κοφτερὴ ἄκρη τοῦ ἀπείρου .

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply