Τρέμουν…


Τρέμουν, σὰν φθάσῃς τὴν κορυφή,
τρέμουν, εὐροσίσυφοι στὴν ἀπέναντι πλαγιά,
τρέμουν, τὸν Ἄτλαντα, δύναμη φοβερὴ
τρέμουν τὸν ὦμο… ποὺ τὴν γῆ κουβαλᾶ…

Καλημέρα Φίλες μου, καλημέρα Φίλοι μου!

Γιάννης Σαρλῆς

(Visited 14 times, 1 visits today)
One thought on “Τρέμουν…

Leave a Reply