Δύο νομίσματα γιά τήν Εὐρώπη ἤ ἔξοδος ἀπό τό εὐρῶ;

Δύο νομίσματα γιά τήν Εὐρώπη ἤ ἔξοδος ἀπό τό εὐρῶ;Τὸ πῶς θὰ καταλήξουν, ἐὰν καταλήξουν* κάπου, ὅταν θὰ καταλήξουν, οἱ διάφοροι συνομιλητές, (ἤ «συνομιλητές»;) γιὰ τὸ ζήτημα τῆς παραμονῆς μας, ἤ τῆς ἐξόδου μας ἀπὸ τὸ εὐρῶ, εἶναι κάτι γιὰ τὸ ὁποῖον δὲν σκοπεύουν νὰ μᾶς ἐνημερώσουν. Θὰ μᾶς ἀνακοινώσουν ὅμως μέρος τῶν (ὑπαγορευμένων;;;) ἀποφάσεών τους, ποὺ ὅμως ἔχουν ληφθεῖ ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια, ὄχι φυσικὰ στὶς αἴθουσες τοῦ εὐρωκοινοβολίου…
Σαφῶς ὅμως καὶ ἡ ἀναφορὰ στὰ δύο νομίσματα, ποὺ ξανακούσαμε, ἤ, ὀρθότερα, στὴν Εὐρώπη τῶν δύο ταχυτήτων, ἔχει γίνει ἤδη, ἐδῶ καὶ χρόνια, κάτι ποὺ οὐσιαστικῶς ἐπιβεβαιώνει τὶς ὑποψίες μας, γιὰ τὸν λεπτομερή τους σχεδιασμό.
Τὸ ἔχουμε λοιπὸν ἀκούσει, σὰν προοπτική, ἤδη, ἀπὸ τὸν …πολὺ Σαρκοζὺ ἔως τοὺς πλέον …ἀγνώστους ὑπαλλήλους τῆς εὐρωπαϊκῆς …ἑταιρείας τους.

Ἡ κομμένη στὰ δύο Εὐρώπη.

«Eὐρώ 2» καί σωζόμαστε (;)

Κι αὐτό, ἐὰν ἦταν κάτι ποὺ τὸ ἀπεφάσιζαν οἱ ἴδιες οἱ χῶρες τοῦ Νότου, ὡς ἀναγκαστικὸ μέτρον προστασίας τῶν λαῶν τους, θὰ ἦταν καλό…
Μά τώρα; Εἶναι;
Τώρα πού μᾶς τό ἔχουν ἀνακοινώσει ἤδη, ἐδῶ καὶ χρόνια, πρόσωπα σάν τόν Σαρκοζύ, πού πρεσβεύει κι ἐκπροσωπεῖ στό σύνολον τίς θεσεις τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων, εἶναι κάτι πού μᾶς συμφέρει; Ἤ ὄχι;

Ἡ νέα φυλὴ ποὺ μᾶς ἑτοιμάζουν!

Μᾶλλον προσχεδιασμένον κι αὐτό… Ὅπως καὶ τόσα ἄλλα…
Ἄλλως τέ, ἄς θυμόμαστε, καλοῦ κακοῦ, πὼς εἰδικῶς ὁ Σαρκοζύ, μὰ καὶ ὅλοι οἱ ἀξιωματοῦχοι τῆς εὐρωζώνης, ΔΕΝ ἐκπροσωποῦν τοὺς λαούς, ποὺ ὑποτίθεται πὼς ἐκπροσωποῦν, ἀλλὰ τοὺς διεθνεῖς τοκογλύφους…

Γενικῶς καὶ εἰδικῶς… Εἰδικῶς καὶ γενικῶς…

Τί μέλλει γενέσθαι;
Εἰλικρινῶς ἀγνοῶ.
Πάντως αὐτὰ ποὺ μᾶς ἑτοιμάζουν ΔΕΝ ἀφοροῦν μόνον σὲ ἐμᾶς, ἀλλὰ σὲ ΟΛΗΝ τὴν Νότια Εὐρώπη.
Κι ὁπωσδήποτε κάτι τέτοιο δὲν εἶναι γιὰ τὸ καλό μας, ἀλλὰ γιὰ τὸ δικό τους καλό.
Τὸ δικό τους καλό, ποὺ οὐσιαστικῶς σημαίνει τὴν ἀπόλυτον δουλοποίησιν κάθε ἀνθρωπίνου ὄντος, ποὺ σήμερα θέλει νὰ πιστεύῃ, ἀκόμη, στὴν Εὐρώπη τῶν λαῶν.

Ἡ Γενοκτονία τῶν Λαῶν τῆς Εὐρώπης. Σχέδιο Coudenhove – Kalergi

Ὁ Θεόδωρος Χὲρτζλ καὶ τὸ Σχέδιον Ἐποικισμοῦ τῶν Ἑβραίων στὴν Κύπρο.

Φιλονόη

Υ.Γ. Ναί, ἡ Εὐρώπη τῶν δουλοποιημένων λαῶν… Τρομάρα μας.

Σημείωσις

Διαβάζουμε, ἀπὸ τὸν Παπαδημητρίου, τὸ 2013:

«Παράλληλο νόμισμα σε Κύπρο και Ελλάδα για έξοδο από την κρίση»

Παράλληλο νόμισμα σε Ελλάδα και Κύπρο για έξοδο από την κρίση προτείνει ο διακεκριμένος οικονομολόγος Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο οποίος χαρακτηρίζει «καταστροφική» τη λύση για την Κύπρο και προβλέπει επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας.
Όπως δηλώνει σε συνέντευξή του στο Έθνος, «οι επιλογές τόσο για την Κύπρο όσο και για την Ελλάδα έχουν περιοριστεί τρομερά και οι μελλοντικές τους προοπτικές είναι φρικτές. Η επιλογή της εξόδου από το  ευρώ δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί. Προσωπικά βλέπω να έρχονται μεγάλες αναταραχές και ένα “σχέδιο Β” θα πρέπει να αναπτυχθεί εκτάκτως, το οποίο θα περιλαμβάνει την εισαγωγή ενός παράλληλου νομίσματος ή μια δραματική επαναδιαπραγμάτευση των μέτρων λιτότητας».
Όσο για το αν θα πρέπει να αναμένεται ανάκαμψη προς το τέλος του 2013, ο κ. Παπαδημητρίου είναι κατηγορηματικός. «Αυτό είναι όνειρο θερινής νυκτός. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε δρόμο ανάκαμψης, αντιθέτως βουλιάζει όλο και πιο βαθιά.
Είναι επιτακτική ανάγκη να γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες ποιες επιλογές υπάρχουν και τους κινδύνους που συνοδεύουν κάθε μια από αυτές. Αλλά δεν μπορούν να συνεχίσουν να είναι παγιδευμένοι στην ιδέα του φόβου της χρεοκοπίας όταν η χώρα έχει ήδη χρεοκοπήσει».

πολιτικὸ καφενεῖο

Ποιός εἶναι ὁ Παπαδημητρίου;
Ἐλᾶτε τώρα… Δὲν χρειάζεται νὰ τὸν γνωρίζουμε… Τὸν γνωρίζουν ἄλλοι, ἀν τὶ ἡμῶν…
Μὰ ἄς ποῦμε μερικὰ γιὰ τὸν ἐν λόγῳ κύριο.

Δύο νομίσματα γιά τήν Εὐρώπη ἤ ἔξοδος ἀπό τό εὐρῶ;2

βικιπαιδεία

Ναί, δύο νομίσματα… Δύο, διότι ἔτσι ἀπεφάσισε τὸ ἵδρυμα Levy…
Διότι ἔτσι μᾶς ἀνεκοίνωσε ἀπὸ τὸ 2013 ὁ Παπαδημητρίου…
Διότι ἔτσι εἶχε προσχεδιασθεῖ…
Διότι τὸ ἐν λόγῳ ἵδρυμα ἦταν αὐτὸ ποὺ διοργάνωνε συνέδρια γιὰ τὸν τΣΥΡΙΖΑ καὶ τὸν Ἀλέξη….

Ἵδρυμα Levy καὶ «Αὐγὴ» συνεργάζονται γιὰ τὴν …σωτηρία μας!!!

Δῆλα δή;;
Ἀκόμη καί ἡ χρεωκοπία μας ἤ ἡ ἔξοδός μας ἀπό τό εὐρῶ προσχεδιασμένη;
Ἔλα… Δὲν τὸ πιστεύω…
Κάποιος ἀστειεύεται ἀκόμη μαζύ μας!

Πάντως, καὶ νὰ τὸ θυμόμαστε αὐτό, ΔΕΝ θὰ μᾶς ἀφήσουν νὰ φύγουμε ἀπὸ τὴν Εὐρώπη τους.
Μὲ τὸ χρῆμα μπορεῖ νὰ παίζουν… Μὲ προθύμους λαοὺς ὄχι.

*Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα… Κάτι μέσα μου (καὶ μέσα σας) μοῦ ψιθυρίζει γιὰ κάποιες μεθοδεύσεις, γιὰ διόλου τυχαῖα γεγονότα, γιὰ καμμίαν «ἐπανάστασιν», γιὰ ὁλοκλήρωσιν παλαιοτάτων σχεδιασμῶν, ποὺ στόχο ἔχουν τὴν δουλοποίησιν τῶν Εὐρωπαίων. Λέτε νά κάνῳ λάθος; Ἄς περιμένουμε λίγο ἀκόμη…

φωτογραφία

(Visited 25 times, 1 visits today)
Leave a Reply