Ἀνοίγοντας παράθυρα στὸν κόσμο…

Ἀνοίγοντας παράθυρα στὸν κόσμο...Στὸν κόσμο τῆς ὀμορφιᾶς…
Στὸν κόσμο τῆς ζωῆς…
Στὸν κόσμο τῆς ἀνθρωπιᾶς…

Εἶναι ὄμορφο νὰ ἀνακαλύπτῃς τὸν ἑαυτόν σου καὶ σιγὰ σιγὰ νὰ τὸν μοιράζεσαι μὲ τοὺς ἄλλους…
Εἶναι ὄμορφο νὰ σὲ ἀνακαλύπτουν καὶ νὰ σὲ ἀγαποῦν γιὰ αὐτὸ ποὺ εἶσαι κι ὄχι γιὰ αὐτὸ ποὺ θὰ ἤθελαν νὰ εἶσαι…
Εἶναι ὄμορφο νὰ δομῇς τὴν ζωή σου μέσα ἀπὸ ἀληθινὲς σχέσεις, εἰλικρινῆ βλέμματα, τρυφερὰ χαμόγελα…

Κι αὐτὸν τὸν κόσμο ΔΕΝ τὸν ἔχουμε…. πρέπει νὰ τὸν κτίσουμε…
Μὰ γιὰ νὰ τὸν κτίσουμε ὀφείλουμε πρῶτα ἐμεῖς νὰ δοῦμε τὸν ἑαυτόν μας ὅπως εἶναι κι ὄχι ὅπως μᾶς ἔχουν πείσει ὅτι εἶναι…
Κι ἔτσι, σιγὰ σιγά, βῆμα τὸ βῆμα, ἄγγιγμα τὸ ἄγγιγμα, ὁ Ἀνθρώπινος κόσμος ποὺ δικαιούμεθα γίνεται πραγματικότης…

Φιλονόη

φωτογραφία

 

(Visited 50 times, 1 visits today)
Leave a Reply