Καλὲς ἡμέρες τότε…

Πάτρα 1910: Καλὲς ἡμέρες τότε...

Ὁδὸς Μπενιτζέλου Ῥούφου.

Δεξιότερα τῆς ἁμάξης, ἡ μετέπειτα κατάληξις τῆς ὁδοῦ Παπαφλέσσα.

Πενήντα χρόνια ἀργότερα, στὴν χωμάτινη ἀκόμη Μπενιζέλου Ῥούφου, ἀντηχοῦσαν οἱ φωνὲς καὶ τὰ γέλια τῶν μικρῶν ἀνέμελων Πατρινόπουλων, μεταξὺ αὐτῶν καὶ τοῦ ὑποφαινομένου…

Καλὲς ἡμέρες τότε.
Καλὴ να ‘ναὶ καὶ ἡ μέρα μας σήμερα ἀγαπητοὶ Φίλες καὶ Φίλοι!!!

Σαρλῆς Γιάννης

(Visited 30 times, 1 visits today)
Leave a Reply