Ὁ ταῦρος τῶν Ὡραιῶν.

Ο ΤΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΩΡΕΩΝ (Εὐβοίας)
Ταῦρος κυρίσσων (ἐπιτιθέμενος μὲ τὰ κέρατα).
**********************************************************

Η ΕΥΡΕΣΙΣ
Στὶς 25 Αὐγούστου 1965 εὑρέθη, σὲ βάθος 2,5 μέτρων, στὴν θάλασσα τῶν Ὠρεῶν, μαρμάρινο ἄγαλμα ταύρου, ἄριστα διατηρημένο.
Ἡ εἴδησις τῆς εὑρέσεώς του, δημοσιεύθηκε στὴν τότε ἐφημερίδα, «Ἐλευθερία», στὶς 27/8/1965.

Ὁ ἀρχαιολόγος Ἄγγελος Δεληβοριᾶς καὶ ὁ γλύπτης Στέλιος Τριάντης, μετέβησαν στοὺς Ὡρεοὺς καὶ μετέφεραν τὸ γλυπτὸ στὴν παραλιακὴ ὀδό, θέση ὅπου καὶ σήμερα κατέχει.Ὁ ταῦρος τῶν Ὡραιῶν.2

Τὸ γλυπτό, ποὺ ἦταν τοποθετημένο σὲ βάθρο, σὲ στάση τριῶν τετάρτων, χρονολογεῖται ἀνάμεσα στὸ 290 π.Χ. καὶ στο 283 π.Χ., ὅπως πιστεύουν κάποιοι μελετητές, ποὺ τὸ συνδέουν μὲ τὴν ὑπάρξη κάποιου ἱεροῦ στὴν περιοχή, θεωρῶντας το ἀφιέρωμα τοῦ Δημητρίου τοῦ Πολιορκητοῦ, μὲ σαφὲς εἰκονογραφικὸ πολιτικὸ νόημα, ποὺ ἀναφέρεται στὴν ἀνασύσταση τοῦ Κοινοῦ τῶν Εὑβοέων ἀπὸ τὸ Μακεδόνα ἡγεμόνα.
Ἀντίθετα, ἀπὸ τὸ ΥΠΠΟ ἔχουν τὴν γνώμη ὅτι ὁ ταῦρος ἀνῆκε σὲ ἐπιτύμβιο μνημεῖο τοῦ 4ου αἰῶνα π.Χ.
Ὁ Βασίλης Φιρφιλιώνης, παλαιὸς Ὠραΐτης, γεννημένος τὸ 1927 διηγεῖται:

«Στὴν θάλασσα τῶν Ὠρεῶν συμβαίνει ἕνα φαινόμενο. Κάθε Φλεβάρη μῆνα, ἡ θάλασσα κατεβαίνει κατὰ 6 μέτρα περίπου (τὸ λέμε, ῥῆχο) καὶ κρατάει κάποιες ἡμέρες τοῦ φεγγαριοῦ. Στὴν περιοχή, ἡ θάλασσα ἔχει μπεῖ στὴν ξηρὰ κατὰ 7 μέτρα. Σὲ ἔνα πυροφάνι λοιπόν, εἶδαν τὸ ἄσπρο τοῦ ἀγάλματος. Παλαιά, φαίνονταν μέσα στὴν θάλασσα τοιχία καὶ κατασκευές ποὺ πρέπει νὴ ἦσαν κατοικήσιμες. Ἔβγαλαν λοιπὸν τὸν ταῦρο, δὲν ὑπήρχαν καὶ πολλὰ μέσα τότε . Βρέθηκε μὲ τὰ πόδια τοῦ σπασμένα. Ἀπὸ τὴν Χαλκίδα ἤθελαν νὰ μᾶς τὸ πάρουν ἀλλὰ δὲν τὸν δόσαμε. Δεν ἔχουμε, σὰν Ὠρεοί, κάτι ἄλλο νὰ δείξουμε».

 

Συγκρίνουμε μὲ τὸν Ταῦρο τοῦ Κεραμεικοῦ.

Συγκρίνουμε μὲ τὸν Ταῦρο τοῦ Κεραμεικοῦ.

Λιτὴ ἡ πινακίδα τοῦ ΥΠΠΟ.

Λιτὴ ἡ πινακίδα τοῦ ΥΠΠΟ.

 

Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ
Ὁ ταῦρος στην ἀρχαιότητα ἐθεωρεῖτο ἱερὸ ζῶο καὶ σχετίζετο μὲ λατρεῖες γονιμότητος. Εἶναι ἡ ἀρσενικὴ ἀρχὴ καὶ ἡ ἀναπαραγωγικὴ δύναμις τῆς Φύσεως, ποὺ ἀποδίδεται στοὺς οὐρανίους θεούς.
Στὸν κύκλο τοῦ Διονύσου, οἱ 16 ἱέρειες τοῦ θεοῦ, τὸν καλοῦν μὲ τὴν φράσῃ «Ἄξιε ταῦρε, ἄξιε ταῦρε».
Ὁ Ταῦρος τῶν Ὠρεῶν εἶναι ἕνας ταῦρος κυρίσσων (κυρίσσω=ἐπιτίθεμαι μὲ τὰ κέρατα) καὶ θεωρεῖται σύμβολο δύναμης καὶ ἐπιρροῆς τῶν ἡγεμόνων.Ὁ ταῦρος τῶν Ὡραιῶν.3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΛΥΠΤΟΥὉ ταῦρος τῶν Ὡραιῶν.4
Τὸ ζῶο ἔχει αὐστηρὴ κινήση πρὸς τὰ ἐμπρὸς καὶ κάτω. Ἀποτελεῖται ἀπὸ τρεῖς μεγάλους ὄγκους μαρμάρου ἐκ τῶν ὁποίων ὁ πρόσθιος ἔχει βάρος μεγαλύτερο ἀπὸ 2,5 τόνους. Τὸ συνολικὸ τοῦ βάρος ἤταν πάνω ἀπὸ 6 τόνους, τὸ μῆκος περίπου 3,28 μ. καὶ τὸ σωζόμενο ὕψος 1.30 μ.
Τὰ κέρατα (τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀφαιρεθεῖ κατὰ τὴν ἀρχαιότητα) ἦσαν ἔνθετα, κατασκευασμένα ἀπὸ χρυσό. Τὸ ἴδιο καὶ οἱ ὀπλές, οἱ ὁποῖες λείπουν, μαζὶ μὲ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν ποδιών.
Μὲ ἐξαιρετικὴ λάξευση ἀποδίδονται οἱ μύες στὸ πρόσθιο μέρος τοῦ σώματος. Τρεῖς πτυχώσεις κοντὰ στὸν λαιμὸ καθορίζουν τὴν ἀναδίπλωση τῆς κεφαλῆς τοῦ ζῴου, ποὺ εἶναι σὲ στάση ἐπιθέσεως.

Συγκρίνουμε μὲ τὸν Ταῦρο τοῦ Κεραμεικοῦ.

Συγκρίνουμε μὲ τὸν Ταῦρο τοῦ Κεραμεικοῦ.

Ὅλα τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ταύρου, ἡ ἐπεξεργασία τοῦ μαρμάρου, ἡ διαμόρφωσις τῶν ὀφθαλμῶν, τοῦ ὑπεροφρύου τόξου, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἐξέλιξη τῶν σχεδίων, που προέρχονται ἀπὸ κοπὲς νομισμάτων τοῦ 430 π.Χ, μᾶς ὁδηγοῦν στὴν σκέψη ὅτι τὸ σχέδιο αὐτὸ τοῦ ταύρου ἔχει ἐπεξεργαστεῖ ἐργαστήριο ἀπὸ τὴν Ἀττική. Ἐμφανεῖς εἶναι καὶ οἱ ὁμοιότητες μὲ τὸν Ταῦρο τοῦ Κεραμεικοῦ.

ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ
Σήμερα ὁ Ταῦρος βρίσκεται στὴν παραλιακὴ ὁδὸ τῶν Ὡρεῶν, φυλασσόμενος μέσα σὲ ἔνα γυάλινο κουβούκλιο, ὄχι ἀντάξιο ἑνὸς τόσο σημαντικοῦ ἔργου. Τὰ ξύλινα μέρη σχεδὸν ἀποσαθρωμένα, οἱ ὑαλοπίνακες σὲ κακὴ καὶ ὄχι καθαρὴ καταστάση, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μειώνεται ἡ ὀρατότητα, οἱ συνθῆκες συντηρήσεως ἀνύπαρκτες. (δύσκολη καὶ ἡ φωτογράφισις ὑπ’ αὐτὲς τὶς συνθῆκες).Ὁ ταῦρος τῶν Ὡραιῶν.3
Καὶ ἐνῶ ἡ τοπικὴ Δημοτικὴ Ἀρχὴ καὶ ὁ Ἐκπολιτιστικὸς καὶ Ἐξωραϊστικὸς Σύλλογος Ὠρεῶν ἔχουν κάνει διαβήματα γιὰ τὴν συντήρηση τοῦ γλυπτοῦ, τὴν κατασκευὴ νέου κουβουκλίου καὶ ἔχουν προτείνει σχετικὲς μελέτες, ὁ Ταῦρος ἐξακολουθεῖ νὰ παραμένῃ μέσα στὴν ἐρειπιώδη φυλακή του, ἀπὸ τὴν ὁποία κινδυνεύει νὰ καταπλακωθῇ.
(Ἐπιλογὴ καὶ προσαρμογὴ κειμένου, ἀπὸ ΥΠΠΟ καὶ «Παλμός», Βορείας Εὐβοίας).

Νεφέλη Ὠκεανὶς
ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 102 times, 1 visits today)
Leave a Reply