Ὁ πιὸ εἰλικρινὴς πρωθυπουργός!

Ὁ πιὸ εἰλικρινὴς πρωθυπουργός!Καλή σας ἡμέρα ἀγαπημένα μου συνελληνόπουλα!

Ἐχθὲς τὸ μεσημέρι, εἴχα μία συζήτηση μὲ τὴν καλή μου φίλη Φιλονόη Πόντου καὶ μεταξὺ ἄλλων, συμφωνήσαμε καὶ στὸ ἐξῇς:
Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας εἶναι ὁ πιὸ εἰλικρινὴς πρωθυπουργὸς τῆς μεταπολιτεύσεως!!!

Ὁ μόνος ποὺ μᾶς εἶπε τὴν ἀλήθεια εἶναι ὁ Τσίπρας…

Σᾶς φαίνεται περίεργο;
Κι ὅμως, δεν εἶναι.

Οἱ προγραμματικὲς δηλώσεις του ἤσαν οἱ πιὸ εἰλικρινεῖς ποὺ ἀκούσαμε ποτέ.
Εἶπε ὁ ἄνθρωπος -οὔτε λίγο, οὔτε πολύ- ὅτι πρόκειται νὰ διαλύσῃ τὴν Ἑλλάδα, δημιουργώντας ἕνα ἄθρησκο κι ἀεθνικὸ κράτος, χωρὶς ταυτότητα, μὲ τοὺς Ἕλληνες νὰ ἀποτελοῦν τὴν μειονότητα τῆς Χώρας.
Πεῖτε μου, ποίος ἄλλος πρωθυπουργός ἤταν ποτέ τόσο εἰλικρινής.

Καὶ τὸ πιὸ γελοῖο;
Κάποιοι ἐξακολουθοῦν νὰ τρέχουν στὶς πλατεῖες προκειμένου νὰ τὸν στηρίξουν νὰ τὸ πραγματοποιήσῃ…

Αὐτές τις ἡμέρες, εἴδαμε καὶ κάτι ἄλλο, ποὺ τουλάχιστον ἐγὼ προσωπικὰ τὸ φώναζα ἀπὸ αὐτὸ ἐδῶ τὸ προφὶλ καὶ ὄχι μόνον. Θυμάστε ἐκείνη τὴν τύπισσα ποῦ ἤταν στό κίνημα «Δέν Πληρώνω»;
Τώρα ποὺ ἀνέλαβε καίρια θέση στὸ ὑπουργεῖο οἰκονομικῶν, τὸ γύρισε τὸ παραμύθι: «εἶναι πατριωτικὸ χρέος -λέει- να πληρώσουν οἱ Ἕλληνες. Ὁποῖος δὲν πληρώσει, ξέρει τὶ θὰ πάθη.»

Πρῶτον: τῆς ἀπαντῶ εὐθέως κι εὐθαρσῶς: θὰ μᾶς κλάσης τ’ @ῥχίδι@ μαλάκω! Η Α.Κ.Ε.Ε. ἀρνεῖται νὰ συμμετέχῃ στὸν πλουτισμὸ τοῦ Ῥόθτσιλτ καὶ
Δεύτερον: ὅταν σᾶς τὰ ἔλεγα, μοῦ κάνατε γερὴ ἐπίθεση. Πάρτε τὰ τώρα νὰ τὰ ἔχετε!!!

Γεώργιος Μεταξᾶς

φωτογραφία

(Visited 80 times, 1 visits today)
Leave a Reply