Γιὰ νὰ βαδίσω στὸ αὔριο, πρέπει νὰ τιμήσω τὸ …ἐχθές!

Γιὰ νὰ βαδίσῳ στὸ αὔριο, πρέπει νὰ τιμήσῳ τὸ χθές!Πόσο ἀντιφατικό μᾶς ἀκούγεται κάτι τέτοιο;
Κι ὅμως…
Ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀποφασίζω σήμερα, γιὰ τὸ αὔριο, βασίζονται σὲ γνώσεις, ἐμπειρίες, ἐπιλογὲς τοῦ ἐχθές μου.
Ἡ κρίσις μου, ἡ ἀντίληψίς μου, ἡ ὅποια συνειδητότης μου εἶναι ἀποτέλεσμα ἐχθεσινῶν ἐπιλογῶν κι ἀποφάσεων.

Τί λοιπόν σκέπτομαι γιά τό αὔριο;
Αὐτὸ ποὺ σκέπτομαι, ὀνειρεύομαι, προγραμματίζω εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἔως σήμερα διαδρομῆς μου.

Ὀφείλω λοιπόν, μὲ ὅλες μου τὶς δυνάμεις, νὰ εὐχαριστῶ καὶ νὰ εὐγνωμονῶ τὸ ἐχθές μου, τὶς ἐμπειρίες μου, τὰ παθήματά μου, διότι δίχως αὐτὰ δὲν θὰ ἤμουν αὐτὸ ποὺ εἶμαι σήμερα. Ἀκόμη κι ἐὰν ὐπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ μὲ πόνεσαν, μὲ τσάκισαν ἤ μὲ κατέστρεψαν, ὀφείλω νὰ τοὺς εὐχαριστήσω, διότι δίχως αὐτοὺς δὲν θὰ μποροῦσα σήμερα νὰ γνωρίζω αὐτὰ ποὺ γνωρίζω καὶ νὰ εἶμαι αὐτὸ ποὺ εἶμαι.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 63 times, 1 visits today)
Leave a Reply