Εὐκαιρίες ζωῆς…

Εὐκαιρίες ζωῆς...Σήμερα περισσότερο ἀπὸ ποτὲ ἄλλοτε εἶναι ἀναγκαῖο ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς νὰ ξανασυνδεθῇ μὲ τὴν δύναμή του καὶ νὰ ἀποκτήσῃ μιὰ θετικὴ καὶ νικητήρια στάση ἀπέναντι στὴν ζωή.
Εἶναι ἀναγκαῖο νὰ δόσουμε στὰ προβλήματά μας ἕναν ὑψηλότερο σκοπὸ καὶ νὰ τὰ χρησιμοποιήσουμε σὰν εὐκαιρίες γιὰ νὰ ἀναπτυχθοῦμε, νὰ ἐλευθερωθοῦμε καὶ νὰ ζήσουμε μὲ πληρότητα.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 37 times, 1 visits today)
One thought on “Εὐκαιρίες ζωῆς…

Leave a Reply