Πληρῶστε ΚΟΡΟΪΔΑ!!!

Ἔκανα λοιπὸν μίαν περιήγησιν στὴν σελίδα «ἐπανάστασις», μὲ ἀφορμὴ μίαν ἀνακοίνωσίν τους, καὶ …χάζεψα ὁλίγον!
Ἡ ἀνακοίνωσίς τους ἀφοροῦσε στὴν …ἀνακάλυψιν τῆς …Ἀμερικῆς!!!
…ἔ, συγγνώμη, στὴν ἀνακάλυψιν τῆς κυβερνητικῆς κωλοτούμπας, ἀναφορικῶς μὲ τὰ μνημόνια.

«Μαρξισμός» κατά …μαρξισμοῦ;

Βέβαια οὐσιαστικῶς ἀνακάλυψις τῆς …Ἀμερικῆς εἶναι, κατὰ μίαν ἔννοιαν, ἐφ΄ ὅσον μόλις συνειδητοποίησαν πὼς εἶναι ἄλλο τὸ νὰ κάνῃς ἐπανάστασιν ἀπὸ τὴν πλατεία κι ἄλλο νὰ λαμβάνῃς ἐντολὴ σχηματισμοῦ κυβερνήσεως. Διότι γιὰ νὰ λάβῃς ἐντολὴ σχηματισμοῦ κυβερνήσεως πρέπει νὰ σὲ ἐγκρίνουν τὰ …πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ κέντρα ἐξουσίας. Δῆλα δὴ ἀπὸ τὴν Ἀμερική.
Ἐὰν μάλιστα ἀναλογισθοῦμε πὼς σὲ ἐτούτην τὴν χώρα, ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεως τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν, τραπεζῖτες ἀπεφάσιζαν γιὰ τὴν τύχη του, ἔ, τὸ ἔπαθαν τὸ σόκ τους τὰ πιντιά… Πῶς νά πιστέψουν πώς ἡ ἡγεσία τους τούς πούλησε ἔτσι, στεγνότατα;
Γιὰ αὐτὸ ἄλλως τὲ ζητοῦν τὴν ἀλλαγή της.
Ἀλλὰ ποῦ… Ἦταν νὰ μὴν πάρῃ κι ἐπισήμως φόρα ἡ νέα (καὶ παλαιά) τάξις πραγμάτων, μέσῳ τῆς …«ἀριστερᾶς» λέμε…!!!
Τώρα θά σταματήση;

Μὰ σήμερα κακῶς ἀσχολοῦμαι μὲ τὰ «ἰδεολογικά» τους. Θὰ τὰ δοῦν μόνοι τους, ὅταν θὰ ἔλθη ἡ ὥρα τους, ἐὰν καταφέρουν νὰ τὰ δοῦν!!!
Σήμερα θέλω νὰ καταπιαστῷ μὲ τὰ …οἰκονομικά τους!!!
Διότι ἐκεῖ ποὺ ἔκανα τὶς περιηγήσεις μου, βλέπω κι αὐτό:

 

 

Πληρῶστε ΚΟΡΟΪΔΑ!!!

ἐπανάστασις

Τί συνέβη;
Ἔπεσε ἡ σελίδα τους (γιὰ τοὺς ὅποιους λόγους) καὶ θέλουν χρήματα γιὰ νὰ τὴν ἀνεβάσουν…
Κι αὐτό, ἀπὸ τὸ ὁποῖον ἔλαβα τὴν ἀπεικόνισιν, καθὼς καὶ τὴν παραπάνω δημοσίευσιν, ΔΕΝ εἶναι σελίδα, ἀλλὰ …ἱπποπόταμος!!!

Ἀλλὰ ἄς μὴν γίνομαι κακούλα…
Τὰ παιδιὰ ἔχασαν τὴν σελίδα τους. Χρειάζονται χρήματα γιὰ νὰ τὴν ξαναποκτήσουν…
Οὔπς… Γιὰ μίαν στιγμή!
Δῆλα δή, ἐμεῖς πού διαχειριζόμεθα ΜΟΝΟΙ μας τήν σελίδα μας, (κι ὄχι μόνον ἐμεῖς, ἀλλὰ δεκάδες ἄλλοι στὸ διαδίκτυον) εἴμαστε κορόιδα; Δῆλα δή κάθε φορά πού μᾶς ῤίχνουν τήν σελίδα μποροῦμε νά ζητᾶμε χρήματα γιά νά τήν ξανανεβάσουμε; Δῆλα δή ὑπάρχει τρόπος νά ἐντοπίζουμε κορόιδα πού θά πληρώνουν κάθε φορά πού θά μᾶς παρουσιάζεται μία ἔκτακτος ἀνάγκη, τίς δικές μας ἐπιλογές; (Ἤ μήπως λάθος κατάλαβα;;;;;;;;)
Βρέ… Δουλευόμαστε καί μεταξύ μας;
Σὰν δὲν ντρέπεστε…

Τὴν …«ἐπανάστασιν», ἰδίως ὅταν εἶναι ὑπὸ τὰ κομματικὰ μαγαζάκια σας, ἤ εἰδικῶς, ἀπὸ τὰ κυβερνητικὰ χρώματα, νὰ τὴν κάνετε ΜΟΝΟΙ σας, ἁρπακτικά.
Ὁ κόσμος γύρω μας πεινᾶ κι ἐσεῖς ζητᾶτε χρήματα γιὰ νὰ ἀνεβάσετε τὴν σελίδα σας. Ἀν τὶ νὰ βάλετε τὸ χέρι στὴν τσέπη, κατὰ τὶς ἀντοχές σας, καὶ νὰ προσφέρετε, ἐσεῖς ζητᾶτε χρῆμα ἀπὸ τὸν πλανημένο κοσμάκη, ποὺ ΕΣΕΙΣ παρασύρατε, κατὰ τὸ ἀναλογοῦν μερίδιον, στὸ νὰ ψηφίσῃ τὴν σημερινὴ κυβέρνησιν.
Κι ἀν τί νά κρυφτεῖτε, γιὰ νὰ μὴν σᾶς πετύχουν αὐτοὶ ποὺ πλανέψατε, ζητᾶτε καὶ χρῆμα…
Ἤ συζητᾶμε γιὰ τὴν ἀπόλυτο ἠλιθιότητα ἤ συζητᾶμε γιὰ τὴν ἀπόλυτο θρασύτητα…
Ἤ μήπως συζητᾶμε γιά τήν ἀπόλυτον πεποίθησιν στήν ἀγαθότητα τῶν Ἑλλήνων;;;;

Διαλέξτε!

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Ἐπιφυλάσσομαι νὰ ζητήσῳ κι ἐγὼ χρήματα, μόλις θὰ μοῦ παρουσιαστῆ κάποια ἀνάγκη. Μάλιστα στὴν ἀνακοίνωσιν θὰ γράφω πὼς ἡ σελίς μας «ἐδέχθη  ἐπίθεσιν ἐκ τῶν …ἐξωγηΐνων»!

Υ.Γ.2. Βρέ μήπως συμβαίνει κάτι ἄλλο; Μήπως τώρα πού βλέπετε πώς κόβεται ἡ …«αἱμοδοσία» ἀπό τό κόμμα, ἀναζητᾶτε νέους τρόπους …«αἱμοδοσίας»;  Ἄ πὰ πά… Δὲν τὸ πιστεύω λέμε…

Υ.Γ.3. Ὁ τίτλος: «πληρῶστε κορόιδα» εἶναι αὐτὸ ποὺ ΔΕΝ μᾶς λέει ἡ ἀνακοίνωσις.

 

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply