Μὲ στόχο νὰ ἀποκτήσουν κι αὐτοὶ μία …χαμηλὴ θέσιν!

Μὲ στόχο νὰ ἀποκτήσουν κι αὐτοὶ μία ...χαμηλὴ θέσιν!Δὲν μὲ ἐκπλήσσουν οἱ ΚΕΝΟφανεῖς ἀπόψεις κάποιων μεγαλομίσθων καὶ μεγαλοθεσιτῶν ποὺ ἐκχέονται ὡς λύματα ἀπὸ διαφόρους κρουνούς.
Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ (παντὸς φύλου) ἔχουν διαμορφώσει μιὰ προσωπικότητα μὲ προσόντα ἀτόμου γιὰ θέση ἀλλὰ ὄχι γιὰ… θέσεις!

Ἡ δῆθεν μάχη τῶν ἰδεῶν γι’ αὐτοὺς ὑπηρετεῖ ἔνα σκοπό: νὰ τοὺς φέρῃ κοντὰ σὲ ἀνθρώπους μὲ ὑψηλὴ θέση, γιὰ να ἀποκτήσουν κι αὐτοὶ μιὰ χαμηλή… θέση!

Σαράντος Καργᾶκος

φωτογραφία

(Visited 23 times, 1 visits today)
Leave a Reply