Μισῶντας.

Μισῶντας.Τὸ μῖσος, ἐκ τῶν πραγμάτων, ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο στὸ νὰ πάσχῃ. Εἶναι ἕνα εἴδος παθήσεως ποὺ ὅποιος τὸ αἰσθάνεται καθίσταται ὁ ἴδιος θῦμα τοῦ πάθους του.

Εἶναι πάρα πολὺ εὔκολο νὰ πέσουμε στὴν παγίδα τοῦ μίσους.
Εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ παρασυρθοῦμε ἀπὸ τὰ ἐξωτερικὰ φαινόμενα καὶ νὰ καταλήξουμε στὸ νὰ διαχωρίσουμε σὲ καλὰ ἤ κακὰ κάποια δεδομένα. Καὶ εἶναι ἀκόμη πιὸ εὔκολο νὰ χάσουμε τὸν ἔλεγχο, λόγῳ ἀκριβῶς αὐτοῦ τοῦ συναισθήματος.

Κάποιοι ἰσχυρίζονται πὼς τὸ μῖσος προέρχεται ἀπὸ τὴν ἀπουσία ἀγάπης.
Ἐγὼ ὅμως θέλω νὰ ἀσχοληθῷ μὲ τὸ ἐὰν τὸ μῖσος εἶναι, ἤ ὄχι, χρήσιμο, ἰδίως γιὰ τὴν ἐποχὴ ποὺ διανύουμε. Μία ἐποχὴ ποὺ διακρίνεται ἀπὸ τὰ πάθη καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν λογική.

Σαφῶς καὶ γύρω μας ὑπάρχουν ἀκραῖες συμπεριφορές, καταστάσεις, πολιτικές, πρότυπα, ἀπόψεις, στοχεύσεις, μεθοδεύσεις, προπαγάνδες, συνθῆκες… Εἶτε τὸ καταονοῷ, εἶτε ἁπλῶς τὸ διαισθάνομαι, ἔτσι κι ἀλλοιῶς ὑφίσταται γενικῶς ἡ προσπάθεια ὁμαδοποιήσεως καὶ τελικῶς ἡ ὤθησις τῆς μίας ὁμάδος ἐνάντια στὶς ἄλλες.
Ἐγώ γιατί ὅμως νά λαμβάνῳ μέρος σέ αὐτά τά παιχνίδια;

Ὁ στόχος τοῦ ἀνθρώπου, ἰδίως αὐτὲς τὶς στιγμές, εἶναι ἡ ἀπελευθέρωσις.
Ὁ,τιδήποτε ὅμως κρατᾶ τὸν ἄνθρωπο δέσμιο εἶναι κι ἐναντίον τῆς ἀνθρωπότητος γενικότερα.
Διότι εἰδικῶς σήμερα, τώρα ποὺ σπᾶν οἱ ἄχρηστοι δεσμοί, εἶναι ὅλο καὶ πιὸ ξεκάθαρο πὼς ὁ ἀπελευθέρωσις τοῦ Ἀνθρώπου εἶναι ἐμπρός μας καὶ μᾶς καλεῖ. Πῶς θά μπορέσουμε νά συμβάλουμε καί νά τήν ἀπολαύσουμε, ἐάν ἐμεῖς παραμένουμε δέσμιοι παθῶν;

Φιλονόη

 φωτογραφία

(Visited 30 times, 1 visits today)
Leave a Reply