Τὸ εὐρῶ εὐθύνεται γιὰ τὸ χάος…

Τὸ εὐρῶ εὐθύνεται γιὰ τὸ χάος.Στὴν Ἑλλάδα, ἀκόμη προσπαθοῦμε νὰ ἐξηγήσουμε πὼς οἱ πολέμιοι τῆς ΟΝΕ δὲν εἶναι πολέμιοι τῆς Εὐρωπαικῆς Ἑνώσεως.
Νὰ καταλάβουμε δηλαδὴ τὰ βασικά.
Πὼς τὸ εὐρῶ εὐθύνεται γιὰ τὸ χάος ποὺ προκλήθηκε στὴν ὑπέροχη ἰδέα τῆς ΕΟΚ.

Οἱ πραγματικοὶ ἀντιευρωπαιστὲς (χωρὶς δυστυχῶς νὰ τὸ κατανοοῦν) εἶναι οἱ ὀπαδοὶ τῆς ΟΝΕ καὶ τοῦ ζουρλομανδύα τοῦ εὐρῶ.
Τὴν ΕΟΚ θέλουμε πίσω.
Τὴν Εὐρώπη ποὺ ζοῦσε μιὰ χαρὰ καὶ μονιασμένη πρὶν τὴν ΟΝΕ.

Μαραμῆς Εὐθύμης

φωτογραφία

(Visited 26 times, 1 visits today)
Leave a Reply