Διαγράφουν τὶς σχέσεις «17 Νοέμβρη» καὶ ἀμερικανικῆς πρεσβείας.

Προσπαθούν ν’ αποσυνδέσουν την 17ΝΟΕ από το Pay Roll της Πρεσβείας των ΗΠΑ, μέσω βιβλίου Αμερικανού πράκτορα που …δήθεν επαναστάτησε και …παραιτήθηκε. 

Ο «πρώην» πράκτορας μελέτησε τα μπακαλοτέφτερα της 17ΝΟΕ κι έβγαλε αυτά τα βολικά και …«ασφαλή» συμπεράσματα.Διαγράφουν τὶς σχέσεις «17 Νοέμβρη» καὶ ἀμερικανικῆς πρεσβείας.1

Διαγράφουν τὶς σχέσεις «17 Νοέμβρη» καὶ ἀμερικανικῆς πρεσβείας.2Σίγμα

(Visited 51 times, 1 visits today)
Leave a Reply