Τὸ πλοῖο ἔρχεται…

Τὸ πλοῖο ἔρχεται...Τὸ καράβι ἔρχεται….
καὶ τὰ πανιὰ εἶναι λευκά…

Φίλες μου καὶ Φίλοι μου, καλὴ καὶ αἰσιόδοξη ἡμέρα!!!!

Σαρλῆς Γιάννης

(Visited 23 times, 1 visits today)
Leave a Reply