Μεγαλοεπενδυτὲς …«φιλάνθρωποι» καὶ «θεοσεβούμενοι»!

Οι …«επενδυτές» Paulson, Soros, Englander και Einhorn που συναντήθηκαν με τα παιδιά των Rothschild στα Υπουργεία της κυβερνήσεως είναι, για …«καλή μας τύχη», φιλάνθρωποι, θεοσεβούμενοι και κυρίως …υπεράνω χρημάτων!Μεγαλοεπενδυτὲς ...«φιλάνθρωποι» καὶ «θεοσεβούμενοι»!3   Μεγαλοεπενδυτὲς ...«φιλάνθρωποι» καὶ «θεοσεβούμενοι»!1Μεγαλοεπενδυτὲς ...«φιλάνθρωποι» καὶ «θεοσεβούμενοι»!4Μεγαλοεπενδυτὲς ...«φιλάνθρωποι» καὶ «θεοσεβούμενοι»!2

Σίγμα

(Visited 157 times, 1 visits today)
Leave a Reply