Βλοσυρὸς ὁ μισὸς οὐρανὸς

Βλοσυρὸς ὁ μισὸς οὐρανὸς

Ἀπαγορεύεται ἡ λήψις τμημάτων αὐτοῦ ἢ τοῦ συνόλου του, γιὰ ὁποιανδήποτε χρῆσιν ἢ ἐκμετάλλευσιν, χωρὶς τὴν ἄδεια τοῦ κυρίου Πετροπούλου.

Φιλονόη

Βλοσυρὸς ὁ μισὸς οὐρανὸς
μόνος σφιγμένος στὴν ἄγκυρα
θὰ τραγουδήση.
 
Βλοσυρὸς ὁλόκληρος ὁ οὐρανός.
 
Βότσαλα ἔσπειραν τὴν κρυάδα·
δὲν δύναμαι νὰ περπατήσω τὴν παραλία.
 
 
Θὰ σκεφθῶ.
 
Ἐκποίησα τὴν μελοποιία
τοῦ διαχωρισμοῦ·
 
τὰ ἀφρισμένα λόγια
μὲ τὰ κλειστὰ κοχύλια.
 
Ἔμαξα τὰ ἀφρισμένα λόγια·
κι ἐπόνεσεν τὸ γαλάζιο.
………………………………..
Κι ἐπόνεσεν τὸ γαλάζιο……
[Ἀπὸ τὴν ποιητικὴ συλλογὴ (2010) ΟΙ ΟΜΦΑΚΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΚΑ]
(Visited 24 times, 1 visits today)
Leave a Reply