Ὅταν δὲν θὰ ὑπάρχουν offshore δὲν θὰ ὑπάρχουν καὶ τραπεζῖτες…

Ὅταν δὲν θὰ ὑπάρχουν offshore δὲν θὰ ὑπάρχουν καὶ τραπεζῖτες...Γιατί ὑπάρχουν offshore μόνο σέ ἐπιλεγμένα σημεῖα, ἐνῶ τάχα παλεύουν ὅλοι κατά τῆς φοροδιαφυγῆς;
Γιατὶ ἁπλᾶ ἐκεῖ ξεπλένουν τὰ χρήματά τους ὅλα τὰ κράτη καὶ οἱ συνεργᾶτες τους.
Γιὰ τὸν λόγο δηλαδὴ ποὺ δὲν θὰ καταργηθοῦν ποτὲ οἱ offshore.

Ὅταν θὰ καταργηθοῦν οἱ offshore στὰ Κέιμαν, θὰ σημαίνη πὼς τὴν ἴδια ἡμέρα καταργήθηκε τὸ μονοπώλιο χρήματος ἀπὸ τὰ κράτη.
Θὰ εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ πλανήτου ἀπὸ τὰ νύχια τοῦ κράτους, τῶν τραπεζιτῶν καὶ τῶν κολλητῶν τους.

Μαραμῆς Εὐθύμης

φωτογραφία

(Visited 49 times, 1 visits today)
Leave a Reply