Οἱ αὐξήσεις τῆς ΔΕΗ πότε θά ἀκυρωθοῦν;

Τὸ θέμα ἔχει παρατραβήξει ἤδη…
Τὸ νὰ προσπαθοῦν μὲ ὅλα τὰ μέσα νὰ μᾶς κάνουν νὰ ΜΙΣΗΣΟΥΜΕ τὰ ΔΙΚΑ τους τσογλάνια, (συνδικαλιστὲς αὐτοαποκαλοῦνται), μαζὺ μὲ ὅλον τὸν μηχανισμὸ τοῦ Δημοσίου, εἶναι παγιωμένη τακτικὴ τῶν κρατούντων, ὅταν θέλουν νὰ μᾶς …«ἀποκόψουν» ἀπὸ …«προσκολλήσεις»!!!
Καὶ λέω …«προσκολλήσεις», διότι ἔτσι ἔχουμε ἀρχίσει νὰ ἀντιμετωπίζουμε τοὺς …ἑαυτούς μας τώρα πιά!!!
Ὡς …γραφικούς…
Ὅταν μᾶς συλλαμβάνουμε νὰ …σκεπτόμεθα πὼς τὸ Δημόσιο ἀνήκει σὲ ὅλους τοὺς Ἕλληνες, αἰσθανόμεθα κάπως …γραφικοί!!!

Δυστυχῶς μὲ φωτόπουλους καὶ λοιποὺς σὰν κι αὐτόν, ποὺ θησαυρίζουν εἰς βάρος μας, ὄχι μόνον προκοπὴ δὲν ἀναμένεται, ἀλλὰ ἡ πορεία εἶναι προδιαγεγραμμένη. Μὰ εἶναι προδιαγεγραμμένη διότι ἔχουν πολὺ συνειδητῶς ἐπιλεγεῖ (προσεκτικά) κι ἔχουν τοποθετηθεῖ καταλλήλως ὅλα τὰ κατακάθια, ποὺ ἀναλόγως τῶν …«χορῶν» χορεύουν. Κι ἐμεῖς …βρίζουμε, ἤ χειροκροτοῦμε, ὄχι διότι ἀντιλαμβανόμεθα τὸ τὶ ἀκριβῶς παίζεται εἰς βάρος μας, ἀλλὰ διότι μᾶς παίρνει ἡ …μπόχα καὶ τὰ ἀπόνερα!

Κι ἔτσι ἡ ΔΕΗ εἶναι κακή, ἄρα πρέπει νὰ τὴν ξεφορτωθοῦμε.
Διόλου δὲν μᾶς ἀπασχολεῖ τὸ ἐὰν ἀπαιτεῖται, ἐπιβάλλεται καὶ χρειάζεται ἐκ τῶν βάσεών της ἀναδόμησις.
Διόλου δὲν καταπιάνεται κάποιος, ἀπὸ τοὺς …«κρατοῦντες», μὲ τὸ ἐὰν πρέπῃ νὰ διαλυθῇ τὸ παρακράτος της καὶ νὰ ἐπαναδομηθῇ σὲ νέες βάσεις.
Διόλου δὲν ἀφορᾶ ὅλων αὐτὸν τὸν συρφετὸ κουδουνισμένων ἡ δημιουργία. Ἀπὸ τὴν καταστροφὴ βιοπορίζονται, τρέφονται, ἐπιβιώνουν…

Τά ἴδια δέν συνέβησαν καί μέ τόν ΟΤΕ;
Τά ἴδια δέν συμβαίνουν τώρα πιά καί μέ ὅλες τίς ΔΕΚΟ;
Ἔχουν χωρισθεῖ σὲ «καλές» καὶ κακές, μὲ μοναδικὸ κριτήριον τὸ πιὸ κομμάτι τους ἀποδίδει καλλίτερα, γιὰ νὰ …χαρισθῇ, μέσῳ τοῦ ΤΑΙΠΕΔ, σὲ αὐτὸν ποὺ θὰ …λαδώσῃ καλλίτερα ὅλα αὐτὰ τὰ σαπρόφυτα, ποὺ κρατοῦν τὶς σχετικὲς «θέσεις-κλειδιά».
Καὶ ἡ «γραμμή» ὅλων, ποὺ ἔχουν τὴν ὁποιανδήποτε σχέσιν μὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς μηχανισμούς, εἶναι: «ξεπούλημα». Πῶς θά δικαιολογήσουν ἄλλως τέ τούς παχυλούς τους λογαριασμούς εἰς τάς Ἐλβετίας; (Καὶ μάλιστα λογαριασμούς …«καθαρούς»!!! Ἐκτὸς ὁποιασδήποτε λίστας!!!)

Αὐξήσεις λοιπόν…
Ἕτσι, αὐθαιρέτως… Γιατὶ κάποιος γούσταρε…
Καὶ τὸ …μάρμαρο σὲ ἐμᾶς. Ὅπως πάντα.Οἱ αὐξήσεις τῆς ΔΕΗ πότε θά ἀκυρωθοῦν;

Βρῆκα στὸν τοῖχο τοῦ φίλου Γιάννη Δρίβα αὐτό:
Ὑπάρχει κάποιος φίλος συριζαῖος (ἀπὸ τοὺς τελευταίους «ἐλπιζών») νά μοῦ τό ἀναλύσῃ πολιτικά;
Καλοπροαίρετα πάντα ῥωτῶ, γιατὶ ἔχω ἀρχίσει νὰ βλέπῳ «μπλέ, κόκκινες καὶ πράσινες πεταλοῦδες», μαζὺ μὲ τὶς αὐξήσεις στοὺς μισθοὺς τῶν ΔΕΗτῶν…

Χάρης Καφετζόπουλος

Αυξημένα τέλη ΑΠΕ πληρώνουν από 1ης Ιανουαρίου οι καταναλωτές ηλεκτρισμού μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ.
Οι αυξήσεις που κυμαίνονται από 1,30% ως 11,97%.
Αφορούν σε όλους τους καταναλωτές εκτός από τις μεγάλες βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις στην μέση τάση, που καταναλώνουν κάτω από 13 Gwh ετησίως.
Για την κατηγορία αυτή της Μέσης Τάσεως το τέλος για τις ΑΠΕ ή ΕΤΜΕΑΡ, όπως αποκαλείται επίσημα, μειώνεται από τα 12,77 ευρώ/MWh στα 12,30 ευρώ/MWh.
To πρόσθετο κόστος που θα κληθούν να καταβάλουν οι καταναλωτές το 2015 είναι περίπου 20 εκατ. ευρώ, αφού η χρέωση ανά μεγαβατώρα αυξάνεται στα 27,46 ευρώ από 26,30 ευρώ (+4,22%).
Σε ετήσια βάση η συνολική επιβάρυνση ενός μέσου νοικοκυριού για τις ΑΠΕ υπολογίζεται ότι θα φθάσει το 2015 στα 125 ευρώ.

Γιάννης Δρίβας

Ἡ κυβέρνησις, ἐξ  ὅσων γνωρίζω, σφυρίζει ἀδιάφορα.
Δὲν φέρει εὐθύνη, λέει, διότι ἡ ἀπόφασις ἐλήφθη πρὸ τῆς 25ης Ἰανουαρίου.
Ὀρθῶς λέγει, κατὰ ἕνα μέρος. Πράγματι δὲν φέρει εὐθύνη γιὰ τὴν λήψιν τῆς ἀποφασεως.
Φέρει ὅμως εὐθύνη γιὰ τὴν ΜΗ κατάργησίν της.
Τί στά κομμάτια κυβέρνησις εἶναι ἐάν ἀποφασίζουν ἄλλοι γιά αὐτήν;
Ἤ μήπως ΔΕΝ θέλῃ νά ἀλλάξῃ κάτι στήν ἐν λόγῳ ἀπόφασιν;
Μήπως;

Ἐὰν πράγματι ἡ κυβέρνησις θέλῃ νὰ διατηρήσῃ τὸ …«ἐπαναστατικό» της πρόσωπο, ξέρουν ΟΛΟΙ ἐκεῖ μέσα τὸ τὶ πρέπει νὰ κάνουν.
Ἀλλὰ πολὺ φοβᾶμαι πὼς τελειώνουν τὰ ψέμματα ὁσονούπω καὶ πολὺ σύντομα θὰ δοῦμε τὸ πραγματικὸ πρόσωπο τῆς «πρώτη φορὰ ἀριστέρᾶς»!!!

Φιλονόη

 Υ.Γ.1.  Καλά, ἄς μὴν ἔχῳ τὴν ἀπαίτησιν νὰ ἀπαλλαγοῦμε, γιὰ τὴν ὥρα, κι ἀπὸ τὴν ἄλλην παπαριὰ τοῦ διοξειδίου… Ἐδῶ κι ἐὰν σκέπτομαι …παραλόγως!!!

Υ.Γ.2. Κάτι εἶπε σχετικῶς ὁ Λαφαζάνης, ἀλλὰ ἐὰν δὲν δῷ …φῶς, δὲν πείθομαι.

Υ.Γ.3. Αὐτό τό τεράστιο σκάνδαλο μέ τίς ΑΠΕ, ποιός θά τό πιάσῃ νά τό ξεσκονίσῃ καταλλήλως; Πόσα, πότε, πῶς πληρώσαμε-πληρώνουμε-θὰ πληρώνουμε ἐμεῖς, γιά νά τά «τσιμποῦν» πόσοι-ποῦ-γιά πόσο;

(Visited 37 times, 1 visits today)
One thought on “Οἱ αὐξήσεις τῆς ΔΕΗ πότε θά ἀκυρωθοῦν;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ αὐξήσεις τῆς ΔΕΗ πότε θά ἀκυρωθοῦν; - Mikroskopio

Leave a Reply