Ὅλα τὰ περὶ …«χρέους» εἶναι ἐπίπλαστα!!!

Ὅλα τὰ περὶ ...«χρέους» εἶναι ἐπίπλαστα!!!Καρπαζοεισπράκτορες, πιόνια τῶν δυνάμεων Κατοχῆς καὶ δοῦλοι τῶν τοκογλύφων, κυβερνήσεις «δοσιλόγων» – «yes men» καὶ βουλὴ «ὀπερέτα» – «ἐφαρμοστὲς ἀθλίων νόμων» σὲ ἕνα φαῦλο καθεστὼς δῆθεν «κοινοβουλευτικῆς Δημοκρατίας», «διακυβέρνησαν» τὴν χώρα, ἐξανδραποδίνζοτας τὴν κοινωνία τῶν Ἑλλήνων, προκειμένου νὰ τὴν παραδόσουν στὴν λεηλασία.

Πασίδηλο πλέον πὼς ἡ χώρα εἶναι ὑπὸ κατοχῆν καὶ ἔχουμε πόλεμο.

Στόχος τῶν κατακτητῶν εἶναι ἡ κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ καταστροφὴ καὶ στὴν συνέχεια ἡ κατάκτηση καὶ ὑποδούλωση τῶν ἀνθρώπων – μὰ κυρίως τῆς οἰκονομίας.

Ὅλα τὰ περὶ χρέους καὶ ἐλλείματος εἶναι ἐπίπλαστα καὶ προφάσεις ποὺ χρησιμοποιεῖ τὸ καθεστὼς κατοχῆς πρὸς ἐξηλιθίωση καὶ ἀποκοίμηση τοῦ πληθυσμοῦ.

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

φωτογραφία

(Visited 37 times, 1 visits today)
Leave a Reply