Ἀπεκομμένοι (διὰ τῆς βίας) ἀπὸ τὴν Φύσιν…

Ὅλο καὶ περισσότερο…
Ἀπεκομμένοι ἀπὸ τὸ φῶς… Τὸν ἤλιο… Τὸ νερό… Τοὺς ἤχους τῶν πουλιῶν…
Τὴν θάλασσα… Τὰ τζιτζίκια… Τὰ φυλλώματα…
Ἐκεῖ μᾶς ὁδηγοῦν… Ἔτσι μᾶς θέλουν…
Ἀπεκομμένους, στιβαγμένους στὰ ἀποστειρωμένα μας διαμερίσματα, παγωμένους, πτωχούς, ἐξηρτημένους ἀπὸ τὴν ἐλεημοσύνη τους, μὲ συσσίτια, μὲ «προσφορές» δηλητηριασμένων κινεζικῶν ῥούχων καὶ τροφίμων, μὲ ἀσήκωτα χρέη ποὺ θὰ μετακυλῶνται σὲ πολλὲς ἐπόμενες γενεές…
…Μᾶς θέλουν κτήνη!!! Κι ἔτσι μᾶς φτιάχνουν... Μάλιστα ἔχουν ΚΑΙ τὴν ἀπόλυτον ἔγκρισίν μας.

Πῶς;
Ἔχετε δεῖ μέ πόση λαχτάρα σπεύδουν οἱ περισσότεροι νά ἀγοράσουν (σὲ δεκαπλάσιες συνήθως τιμές) τά νέα iphone καὶ τά κακό τους καιρό phone;; Ἔχετε δεῖ μέ πόση ὁρμή πέφτουν ἐπάνω σέ «δωρεάν διανομές» ἀκόμη καί οἱ μή ἔχοντες ἀνάγκη;
Ἔχετε διαπιστώσει μέ πόσην εὐκολία συναινοῦν οἱ περισσότεροι στήν λήψιν καρτῶν πού θά τούς σημαδεύουν διά παντός καί πού, πάντα μὲ τὴν δική τους ἀδειοδότησιν, θά φορέσουν συντόμως καί στό τσιπάκι;
Ἔχετε συνειδητοποιήσει τό εἶδος τῆς …«μουσικῆς» πού μᾶς ἐπιβάλουν; Τό εἶδος τῶν τροφῶν; Τῆς ἐνδύσεως;
Ἔχετε μήπως ἀναλογισθεῖ πόσο εὔκολα κάτι γίνεται ἀπό …ὑποχρέωσις, μόδα, μόνον μέ τήν ἀγαστή ὑποστήριξιν τῶν ΜΜΕ;

Ναί, τὰ ἔχετε δεῖ…
Καί εἶναι μόνον αὐτά; Πόσοι ἀπό ἐμᾶς πιά μποροῦμε νά πᾶμε στά χωριά μας; Πόσοι ἀπό ἐμᾶς μποροῦμε νά …«δραπετεύσουμε» ἕνα μόνον Σαββατοκύριακο τόν μῆνα; Πόσοι ἀπό ἐμᾶς μποροῦμε νά καβαλήσουμε τό αὐτοκίνητό μας καί νά πᾶμε ἕνα κοντινό ἤ μακρυνό ταξείδι;
Μήπως στήν πραγματικότητα συμβαίνει κάτι ἄλλο, πολύ χειρότερο;
Κάτι σάν κι αὐτό;;;Ἀπεκομμένοι (διὰ τῆς βίας) ἀπὸ τὴν Φύσιν...1

Τὸ μεγαλύτερο πείραμα τοῦ πλανήτου.

Καί μόνον αὐτά;
Οἱ διατροφικές μας ἐπιλογές; Ἔχουμε ἀναλογισθεῖ τό τί σκουπίδια μᾶς ὑποχρεώνουν νά καταναλώσουμε;Τὰ σκουπίδια συνήθως εἶναι πάμφθηνα. Ἡ πραγματικὴ τροφὴ ἀπλησίαστη. Κι ὅμως… ἐμεῖς πηγαίνουμε στὰ σκουπίδια, ἀκόμη κι ὅταν μποροῦμε νὰ ἐπιλέξουμε τὴν πραγματικὴ τροφή, διότι θέλουμε καὶ τὶς ἐξόδους μας καὶ τὶς βόλτες μας καὶ τὸ κάτι …περιττό μας. Μὰ ἀκόμη καὶ τώρα, τώρα ποὺ ὅλα περιμένουν μόνον ἕνα μικρὸ σὲ ἔντασιν ἀεράκι γιὰ νὰ καταῤῥεύσουν, ἐλάχιστοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἐπιλέγουν νὰ δοκιμάσουν μίαν ἐπιστροφὴ στὶς ῥίζες τους…

(Ὄχι ὅλοι, ἀλλὰ ἀρκετοί!!!)Ἀπεκομμένοι (διὰ τῆς βίας) ἀπὸ τὴν Φύσιν...2

Μέ τό …κιλό πάει ἡ συμμετοχή;

Νά θυμηθοῦμε μήπως κι αὐτό;;;

ΕΟΖ καὶ σύγχρονοι ΔΟΥΛΟΙ μὲ ὑπογραφὴ Τσίπρα, κατ’ ἐντολὴν Soros!!!

Ποιός θά θέλῃ νά δουλέψῃ;
Ἔ, αὐτός, ὁ σύγχρονος (ἀπελπισμένος) δοῦλος, θὰ χωθῇ σὲ μίαν ΕΟΖ, στὴν καλλιτέρα τῶν περιπτώσεων, θὰ ἀναλάβη τὰ παιδιά του κάποιο ἵδρυμα καὶ θὰ ἔχη δίπλα του τὴν κυρά. Θὰ δουλεύῃ διαρκῶς, ἐπὶ δεκαώρου καὶ θὰ πληρώνεται μὲ ψίχουλα.
Τί θά γίνουν τά παιδιά του;
Μὰ …δοῦλοι ἐπίσης!!!
‘Υπάκουοι, ἄβουλοι καὶ καλόβολοι δοῦλοι!!!

Τὰ ναρκωτικά, τὰ δηλητηριασμένα τρόφιμα, ὁ ἔλεγχος τοῦ νεροῦ, οἱ ἀκτινοβολίες, οἱ χημικὲς τροφές, ἡ μολυσμένη ἀτμόσφαιρα, τὰ μέσα μαζικῆς ἀποχαυνώσεως, τὸ ἀλκοὸλ καὶ ὅλα τὰ μέσα τῆς συγχρόνου τεχνολογίας ὁδηγοῦν βεβαιωμένα τὶς κοινωνίες σὲ φυσικὸ καὶ διανοητικὸ ἀφανισμό.
Γενικῶς τὸ ἔχουν πιάσει …«σφαιρικῶς» οἱ κρατοῦντες, πρὸ κειμένου νὰ μὴν μπορέσῃ νὰ ξεφύγῃ κάποιος.
Οἱ ἐλάχιστοι ποὺ θὰ ἀντισταθοῦν εὔκολα ἤ θὰ τοὺς διαλύσῃ τὸ σύστημα, ἤ θὰ πεθάνουν. Δὲν χρειάζονται ἀντιῤῥήσεις γενικῶς, πρὸς τὸ …«σύστημα», ἰδίως ἐὰν διακυβεύονται πολὺ μεγάλα συμφέροντα, ὅπως αὐτά, τὰ σημερινά…

Μὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ περιγράφω παραπάνω συμβαίνουν ἤδη. Ἄλλα συμβαίνουν περισσότερο ἐδῶ, ἄλλα περισσότερο στὴν Κίνα, ἄλλα περισσότερο στὶς ΗΠΑ, ἄλλα περισσότερο στὴν Βραζιλία, ἄλλα περισσότερο στὴν Γερμανία, ἄλλα περισσότερο στὸ Ἡνωμένον Βασίλειον κι ὅλα μαζύ, ἀπὸ λίγο παντοῦ.
Τὸ ὅ,τι ὁ περισσότερος κόσμος δὲν τὸ ἀντιλαμβάνεται ἀκόμη, δὲν τὰ μετατράπει  σὲ μὴ γενόμενα.

Ὅμως…
Ἐπεὶ δὴ ὅπως κάθε προηγουμένη κοσμοκρατορία ἀπέτυχε, ἔτσι ἀκριβῶς θὰ ἀποτύχη κι αὐτὴ ἐδῶ ποὺ μᾶς ἑτοίμασαν.

Μὲ μίαν διαφορὰ ὅμως. Γιὰ νὰ ἀποτύχουν στοὺς σχεδιασμούς τους ἀπαιτεῖται πόλεμος. Δύσκολος πόλεμος. Μακρὺς σὲ χρόνο καὶ βαρὺς σὲ κόπο καὶ πόνο. Καὶ θὰ ἐπιβιώσουν μόνον αὐτοὶ ποὺ μποροῦν νὰ κατανοήσουν καὶ νὰ προετοιμαστοῦν καταλλήλως, πρὸ κειμένου νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸ κτῆνος μὲ χρήσιμα ὅπλα, κι ὄχι μὲ συμβατικά.
Καὶ θὰ τὸ ἀντιμετωπίσουν διότι εἶναι μονόδρομος ἡ μάχη καὶ ἡ τελικὴ νίκη.
Ἀντιθέτως, ὅλοι αὐτοὶ ποὺ βλέπουν τμῆμα τῶν γεγονότων, ἤ ποὺ κρέμασαν τὸ μέλλον τους σὲ κάτι …ἔξω ἀπὸ αὐτούς, δυστυχῶς, μᾶλλον ἔχουν ξεκινήσει νὰ παίζουν μὲ …σημαδεμένες τράπουλες καὶ ἡ ἧττα τους εἶναι δεδομένη.

Τί λέτε λοιπόν;;;
Εἶναι πολύ ἀργά νά ξεκίνουμε καί πάλι ἀπό ἐκεῖ πού σταματήσαμε ἤ θά μᾶς πάρη καί θά μᾶς σηκώση;

Φιλονόη

Υ.Γ. Κι ὅταν θά μποροῦμε νὰ φθάσουμε στὸ φυσικό μας περιβάλλον, θὰ τὸ πληρώνουμε πολὺ ἀκριβά… Πάρα πολύ…Ἀπεκομμένοι (διὰ τῆς βίας) ἀπὸ τὴν Φύσιν...3

φωτογραφία

 

(Visited 29 times, 1 visits today)
Leave a Reply