Ὄχι στὸ διπλὸ νόμισμα!!!

Ὄχι στὸ διπλὸ νόμισμα!!!Ὄχι στὴν ψευτοδραχμὴ – ὄχι στὸ διπλὸ νόμισμα καὶ τὴν ἀπάτη ποὺ ἔχουν προτείνουν οἱ Γερμανοὶ καὶ ἡ “Deutche Bahk”.

Μὲ τὸ διπλὸ νόμισμα θὰ μετατρέψουν αὐτομάτως τὶς καταθέσεις σὲ ψευτοδραχμὲς καὶ θὰ ἐξανεμίσουν καὶ τὰ τελευταῖα ἀκόμα ἀποθέματα ρευστότητας τῶν Ἑλλήνων μέσῳ συνεχῶν ὑποτιμήσεων.

Εἶναι ἀφέλεια νὰ πιστεύῃ κάποιος πὼς θὰ σώση κάποια χρήματα κρυμμένα στὸ σπίτι του.
Ἔχουν ἤδη ἔτοιμο τὸν τρόπο νὰ παγιδεύσουν καὶ αὐτοὺς τοὺς τολμητίες.

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

(Visited 44 times, 1 visits today)
Leave a Reply