Ἀκατανίκητη δύναμις…

Ἀκατανίκητη δύναμις...Ὅταν καταφέρουμε νὰ βροῦμε τὸ κέντρο μέσα μας καὶ νὰ λειτουργοῦμε μὲ ἀγάπη, ἐμπιστοσύνη καὶ ἠρεμία, παρὰ τὸ ἐξωτερικὸ χάος, τότε πραγματικὰ  θὰ μᾶς περιβάλη μιὰ ἀκατανίκητη δύναμις….

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 26 times, 1 visits today)
One thought on “Ἀκατανίκητη δύναμις…

Leave a Reply