Καλὴν Ἀνάστασιν στά…

Καλὴν Ἀνάστασιν στά...1 Καλὴν Ἀνάσταση…
…στὰ ξεχασμένα ὄνειρα,
…στὶς κουρασμένες σχέσεις…
…στὰ καταπιεσμένα «ὄχι»…
…στὰ φοβισμένα «ναί»…
…στὸν γερασμένο ἐνθουσιασμό…
…καὶ στὴν δειλὴ αὐθεντικότητα…!!!Καλὴν Ἀνάστασιν στά...2

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 27 times, 1 visits today)
Leave a Reply