Τὸ κοινὸ καλό…

Τὸ κοινὸ καλό...Εἶναι αὐτὸ ποὺ δὲν περιλαμβάνει τὶς δικές μου ἀπόψεις, ἤ τὶς δικές σου.
Τὸ κοινὸ καλὸ ἔχει ἕνα μοναδικὸ κριτήριον καὶ ἕναν μοναδικὸ στόχο: νὰ ἀπολαύσουν ΟΛΟΙ τοῦ ἀποτελέσματος μίας πράξεως.

Πῶς μποροῦμε λοιπόν νά …ξεμάθουμε καί νά ξαναμάθουμε τά πάντα ἀπό τήν ἀρχή;
Πῶς μποροῦμε νά ἀλλάξουμε τά δεδομένα ὑπέρ μας, ὡς ἀνθρωπότης;
Πῶς θά ἀνατρέψουμε τίς πιθανότητες μέ τέτοιον τρόπο, ὡςτέ νά εὐνοηθῇ ὁ Ἄνθρωπος;

Ὁ μόνος τρόπος εἶναι ἡ δική μας ἀλλαγὴ στάσεως.
Ἐὰν ἐμεῖς, ὡς ἄτομα, ἐπιλέξουμε νὰ ἐνασχολούμεθα μόνον μὲ σκέψεις, πράξεις, ὀνειροδομήματα ποὺ ἀφοροῦν ΜΟΝΟΝ στὸ κοινὸ καλό, τότε, θέλουμε δὲν θέλουμε, σιγὰ σιγὰ ὅλος ὁ κόσμος θὰ ἀλλάξη τὸν βηματισμό του καὶ τὴν πορεία του.
Γιὰ νὰ ἀλλάξουν οἱ κοινωνίες, πρέπει νὰ ἀλλάξουν οἱ νοοτροπίες.
Οἱ νοοτροπίες αὐτῶν ποὺ ἐλέγχουν καὶ μποροῦν νὰ ἀλλάξουν τὶς στοχεύσεις, βάσει τῶν συνθηκῶν καταῤῥεύσεως, ποὺ παγκοσμίως ἰσχύουν, δὲν ἀλλάζουν, διότι ἔχουν ἀπωλέσει τὴν συνοχή τους οἱ κοινωνίες καὶ διότι οἱ κεφαλὲς αὐτῶν εἶναι ἀλλοιωμένες. Συνεπῶς μόνον ἡ ἀλλαγὴ ἡ δική μας μπορεῖ καὶ εἶναι ἱκανὴ νὰ ἀνατρέψῃ τὰ πάντα.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 64 times, 1 visits today)
Leave a Reply