Τί καί πότε πρέπει νά τό …«ζῶ»;

Τί καί πότε πρέπει νά τό ...«ζῶ»;Αὐτό πού ἔχω τώρα;
Καί πῶς μπορῶ νά τό ζήσῳ δίχως τίς ἄγκυρές μου;
Καί τί πρέπει νά ἀφήνῳ νά μέ παρασύρῃ γιά νά τό ζήσῳ;

Τὰ πάντα… Καλὰ καὶ κακά…
Δύσκολα κι εὔκολα…
Τρυφερὰ καὶ σκληρά…
Ζωὴ σημαίνει συμμετοχή. Ἀγῶνες.
Κάθε τὶ χλιαρό, ἀνούσιο εἶναι γιατὶ ἐμεῖς ἐπιλέγουμε νὰ τὸ δοῦμε ἔτσι.
Τὰ πάντα κρύβουν μέσα τους τὴν ὀμορφιὰ κι ἐμεῖς ἁπλῶς πρέπει νὰ τὴν ἀνακαλύψουμε.
Ἀλλὰ ἀκόμη κι ἐὰν δὲν φαίνεται μὲ τὴν πρώτη ματιά, πάντα, μετά, στὸν «ἀπολογισμό» τίποτα δὲν ἦταν τυχαῖον.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 17 times, 1 visits today)
One thought on “Τί καί πότε πρέπει νά τό …«ζῶ»;

Leave a Reply