Δραχμή, ἐλιὰ καὶ …Τσίπρα βασιλιᾶ!!!

Δραχμή, ἐλιὰ καὶ ...Τσίπρα βασιλιᾶ!!!Καταϊδρωμένη στὸν ὕπνο της ἡ Μαριγῶ φώναζε: Ἐφιάλτης ἀνέστη!
Τὶ θέλουν καὶ αὐτὲς οἱ Βρυξέλλες νὰ μᾶς προειδοποιοῦν καὶ τὶ θέλουν νὰ μᾶς ὑποβαθμίζουν οἱ S&P, ἐμεῖς δὲν «μασᾶμε».
Μέσα μας σηκώθηκε ὁ Θησέας, ὁ Λεωνίδα
ς, ὁ Θεμιστοκλῆς, «ξέρεις ποιός εἶμαι ἑγώ ῥέ»;
Δὲν ἔχουν καταλάβει οἱ ἀπαίσιοι οἱ ξένοι ὅτι ἐδῶ ὑπῆρχε ἐξ ἀρχῆς πρόγραμμα γιὰ ἐγκαταλείψη τοῦ εὐρῶ ἀλλὰ καὶ τῆς Εὐρωπαϊκὴς Ἑνώσεως κι αὐτὸ μπορῶ νὰ τὸ ἀποδείξῳ μὲ τὴν ἑξῆς λεπτομέρεια:
«Ὅταν ὁ Μίκης ἀντέδρασε κατὰ κυβερνήσεως, μετὰ τὴν ἐπίσκεψη Τσίπρα ὁ Μίκης, ὄχι μόνο σιώπησε ἀλλὰ ἔδωκε καί τις εὐλογίες του. Γιατί; Διότι ἐκεῖ τοῦ ἀνέλυσε τὸ σχέδιο ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τὴν ΕΕ.
Ἕμενε ὅμως μιὰ σημαντικὴ λεπτομέρεια, ἡ χειρογώγησις τοῦ λαοῦ, ὥστε, ὄχι μόνο νὰ δεχθῇ τὴν ἀπόσχιση ἀπὸ τὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ νὰ τὴν πανηγυρίζῃ.
Αὐτὸ χρειαζόταν χρόνο καὶ γι αὐτὸ οἱ κωλυσιεργίες ἀνυπάρκτων ἢ μεθοδευμένων πρὸς ἀπόσχιση διαπραγματεύσεων.

Νομίζω ὅτι οἱ εὐρωπαίοι «τὴν πάτησαν», ὥστε νὰ ἔχῃ ἐκτεθεῖ ἡ ἘκΤ μὲ 100 δισεκατομμύρια στὴν Ἑλλάδα τοὺς τελευταίους μῆνες.
Τώρα ὁ στόχος τῆς χειραγωγήσεως ἔχει ἐπιτευχθεῖ, ὁ λαὸς ἔφθασε νὰ λέῃ «δραχμὴ κι ἐλιὰ καὶ Τσίπρα βασιλιᾶ κι ἂς πάῃ καὶ τὸ παλιάμπελο».
Τώρα ἔρχεται τὸ ἐπόμενο βῆμα, ἡ ῥήξις, γιὰ τὴν ὁποία θὰ ῥωτηθῆ ὁ χειραγωγημένος πλέον λαὸς μὲ βεβαία τὴν ῥήξη.
Τῆς ῥήξεως δὲ περατωμένης ἄγνωστον εἶναι τὸ μετὰ αὐτὴν βῆμα.
Δραχμὴ βεβαίως, ἀλλά τίνί τρόπῳ;
Καὶ ὅταν εἰσαχθῇ ἡ δραχμὴ ἡ Ἑλλὰς θὰ ἔχη γίνει ὁ ἀποδιοπομπαῖος τράγος τῆς ἀνθρωπότητος.
Τότε θὰ ἔλθουν τὰ ἁρπακτικὰ ……….

Νομίζω ὅτι ἀντὶ γιὰ τὸν Λεωνίδα δικαίως φώναζε ἡ Μαριγῶ, «Ἐφιάλτης Ἀνέστη».

Τρύφων Ὀλύμπιος

φωτογραφία

(Visited 138 times, 1 visits today)
Leave a Reply