Ἡ ἀξιοπρέπεια καὶ ἡ εὐπρέπεια εἶναι πάγιες ἐνδύσεις…

Ἡ ἀξιοπρέπεια καὶ ἡ εὐπρέπεια εἶναι πάγιες ἐνδύσεις...Ῥωτήθηκα ἂν τὸ περιβάλλον τῆς κρίσεως εὐνοεὶ τὴν «χαμαιλεόντια» συμπεριφορὰ καὶ ἰδοῦ ἡ ἀπάντησίς μου:

Ἡ ἀξιοπρέπεια καὶ ἡ εὐπρέπεια εἶναι «πάγιες ἐνδύσεις συμπεριφοράς» ποὺ δὲν ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὸν τόπο, τὸν χρόνο ἢ τὸ περιβάλλον ποὺ…καταγράφονται…….

Καλημέρα Φίλες, καλημέρα Φίλοι!!!

Γιάννης Σαρλῆς

(Visited 50 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ ἀξιοπρέπεια καὶ ἡ εὐπρέπεια εἶναι πάγιες ἐνδύσεις…

Leave a Reply