Τὴν ὀμορφιὰ τὴν κερδίζεις…

Τὴν ὀμορφιὰ τὴν βιώνεις...Δὲν σοῦ χαρίζεται σὰν εἰκόνα.
Δὲν εἶναι ἐκεῖ γιὰ νὰ τὴν δῇς, ἐὰν δὲν ἔχῃς κερδίσῃ τὸ δικαίωμα νὰ τὴν δῇς.
Ἑκατομμύρια ἄθρωποι περνοῦν δίπλα της καὶ δὲν τὴν ἀντιλαμβάνονται…
Εἶναι ὅμως ἐκεῖ… Καὶ περιμένει γιὰ νὰ τὴν ἀνακαλύψῃς…

Ἡ ὀμορφιὰ εἶναι παντοῦ…
Εἶναι σὲ κάθε μας στιγμή, σὲ κάθε μας σχέσιν, σὰ κάθε μας εἰκόνα…
Μὰ γιὰ τὴν συνειδητοποιήσουμε πρέπει νὰ τὴν κερδίσουμε.
Πρέπει νὰ εἴμαστε προετοιμασμένοι γιὰ νὰ τὴν δοῦμε.
Πρέπει νὰ τὴν «ξετρυπώσουμε» ἀπὸ τὴν σιωπή της καὶ νὰ γίνουμε ἕνα μαζύ της.
Διότι τὴν ὀμορφιὰ δὲν τὴν βλέπεις μόνον μὲ τὰ μάτια…
Τὴν βιώνεις μὲ ὅλες σου τὶς αἰσθήσεις…
…σὰν νὰ εἶσαι κομμάτι της!

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 76 times, 1 visits today)
Leave a Reply