Κάποιες φορὲς κολλᾶμε στὴν …λεπτομέρεια!!!

Κάποιες φορὲς κολλᾶμε στὴν ...λεπτομέρεια!!!Κι αὐτὸ εἶναι πολὺ καλό, ὅταν ἡ λεπτομέρεια εἶναι αὐτὸ ποὺ μᾶς τρέφει.
Ὅταν ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὴν πληροφορία ἤ τὴν γνώσιν ἤ τὴν ἰδίαν τὴν ἐμπειρίαν.

Μὰ κάποιες φορές, ἀπὸ φόβο συνήθως, κολλᾶμε στὴν …λεπτομέρεια τοῦ …χθές.
Ἀρνούμεθα νὰ ἀφήσουμε τὸ παρελθόν μας ἐλεύθερο καὶ νὰ συνεχίσουμε, δίχως του, τὴν ζωή μας.
Αὐτὸ εἶναι καταστροφικό, διότι μᾶς ὁδηγεῖ σιγὰ σιγὰ στὴν ἄρνησιν τῆς ζωῆς…

Ἡ διαφορὰ τῆς μίας στάσεως ἀπὸ τὴν ἄλλην εἶναι ἐπίσης στὴν …λεπτομέρεια.
Εἶναι ἐκεῖ ποὺ πρέπει νὰ σταθοῦμε γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε ἐὰν ἡ ζωή μας εἶναι ἄχθος ἤ γλέντι.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 51 times, 1 visits today)
Leave a Reply