Ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ὡς …«σύμμαχος» τοῦ ΝΑΤΟ, σφάζει …«ἀνθρωπιστικῶς»!!!

H Σαουδική Αραβία στις διαταγές και στο πλευρό των δολοφόνων του ΝΑΤΟ, του ΟΗΕ και του Ισραήλ, βομβαρδίζει ανηλεώς στο έδαφος της Υεμένης, σκοτώνοντας αδιακρίτως αμάχους. 

Για τους αποκεφαλιστές Σαουδάραβες και τους δολοφόνους βρεφών του ΟΗΕ και του ΝΑΤΟ είναι αδιανόητο η κυβέρνηση της Υεμένης, που βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο διαδρόμου εμπορικών πλοίων, να ελέγχεται από Σιίτες, φίλους του ΙΡΑΝ.

Οι αποκεφαλιστές της ISIS, που εξοπλίζονται και χρηματοδοτούνται από την Δύση, δρουν ελεύθερα, σκορπώντας τον θάνατο, χωρίς να κινδυνεύουν ούτε από το ΝΑΤΟ, ούτε από την Σοαυδική Αραβία, ενώ μετριοπαθείς Σιίτες, που ελέγχουν την Υεμένη, θα ζήσουν την κόλαση, με τις ευλογίες των …«συμμάχων» μας.

Εννοείται ότι το …«Ελληνικό» Υπουργείο Εξωτερικών, όπως έκανε και σε όλα τα προηγούμενα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, που διέπραξαν οι Δυτικοί,   δεν θα πράξει το παραμικρό.

Σίγμα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ὡς …«σύμμαχος» τοῦ ΝΑΤΟ, σφάζει …«ἀνθρωπιστικῶς»!!!

Leave a Reply