Ἡ ἀποδοχή…

 Ἡ ἀποδοχή...

Τὸ νὰ μποροῦμε νὰ ἀποδεχτοῦμε καὶ νὰ ἐκτιμήσουμε τὶς συνθῆκες καὶ τὰ δεδομένα τῆς ζωῆς μας εἶναι ἔνα πολὺ δυνατὸ ἐργαλεῖο γιὰ τὴν μεταμόρφωσή μας, εἶναι ἔνα πνευματικὸ ἐλιξήριο ποὺ μπορεῖ νὰ κάνῃ θαύματα στὴν ζωή μας.
Τί σημαίνει ἀποδοχή;

Ἀποδοχὴ εἶναι νὰ δεχόμαστε τὸ ὑπαρκτό, δηλαδὴ τὶς συνθῆκες τῆς ζωῆς μας, τὰ συναισθήματά μας, τὰ προβλήματά μας, τὴν οἰκονομική μας κατάσταση, τὶς σχέσεις μας μὲ τοὺς ἀνθρώπους γύρω μας.
Ἡ ἀποδοχὴ δίνει τὴν εὐκαιρία στὴν θεραπευτικὴ διαδικασία τῆς ἀλλαγῆς νὰ ἀρχίσῃ.

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 43 times, 1 visits today)
Leave a Reply