Τὰ δικά μου πρότυπα ΕΓΩ τὰ καθορίζω.

Τὰ δικά μου πρότυπα ΕΓΩ τὰ καθορίζω.Οἱ εἰκόνες, τὰ μηνύματα, ἡ προπαγάνδα ποὺ καθημερινῶς δεχόμεθα εἶναι ἱκανὲς νὰ μᾶς ἀλλοιώσουν τὴν ἀντίληψίν μας γιὰ τὸν κόσμο. Εἶναι βέβαιον πὼς πολλοὶ συνάνθρωποί μας, ἄλλος λιγότερο κι ἄλλος περισσότερο, χαλαρώνουν τὰ ὅριά τους, τὶς ἀνοχές τους καὶ τὶς ἀντιστάσεις τους.
Κι ἐκεῖ ἀκριβῶς «ποντάρουν» αὐτοὶ ποὺ μᾶς ἄγουν καὶ μᾶς ἐλέγχουν. Στὶς ἀνοχὲς καὶ στὶς ἀντοχές μας.

Ἐγὼ ὅμως, πολὺ συνειδητῶς, κάθε στιγμή, πρέπει καὶ μπορῶ νὰ «φιλτράρῳ» ὁποιαδήποτε εἰκόνα, μήνυμα, πρότυπο πασχίζουν νὰ μοῦ ἐπιβάλλουν σὰν …δικό μου. Ἡ φήμη, ἡ «κοινὴ γνώμη» ποὺ χειραγωγεῖται ἀπροκάλυπτα καὶ ὁ μαϊμουδισμός-μιμιτισμός, εἶναι ἀρκετὰ γιὰ νὰ μὲ κάνουν νὰ σταματῷ σὲ κάθε τὶ νεοφερμένο καὶ «πιασάρικο», νὰ ἐρωτῷ τὸν ἑαυτόν μου «ἐὰν αὐτὸ εἶναι χρήσιμο κι ἀναγκαῖον» γιὰ τὸ ὁ,τιδήποτε καὶ νὰ ΑΠΟΦΑΣΙΖῼ μόνον ἐγὼ γιὰ τὸ τὶ θὰ κρατήσω καὶ τὶ θὰ πάη στὴν χωματερή.

Αὐτὸ ὅμως, σὰν στάσις ζωῆς, δὲν εἶναι κάτι ποὺ πρέπει νὰ μᾶς συμβαίνῃ περιστασιακῶς, ἀλλὰ σὲ μόνιμη βάσιν, καθημερινῶς. Κάθε μας στιγμή.
Οἱ αἰσθήσεις μας πάντα πρέπει νὰ εἶναι σὲ ἐπιφυλακὴ διότι πάντα ὑπάρχουν …χαραμάδες γιὰ νὰ περάσουν τὰ μολυσμένα καὶ τὰ χαλαρωτικὰ πρότυπα ἄλλων.

Ἐὰν ἀδυνατῷ νὰ ὁρίζῳ ἐγὼ τὸ ποῦ θὰ φθάνουν οἱ ἀνοχές μου, τότε μᾶλλον πρέπει νὰ ἐπανεξετάσῳ πολλὰ πράγματα, ποὺ ἀφοροῦν στὴν ζωή μου, σὲ νέες βάσεις καὶ δομές.
Σὲ κάθε περίπτωσιν πάντως θὰ πρέπη νὰ θυμᾶμαι πὼς ὁ κάθε εἰσβολέας βρίσκει χαραμάδες γιὰ νὰ εἰσβάλλῃ στὸν δικό μου χῶρο. Ὅταν ὁ χῶρος μου εἶναι καλὰ περιφρουρούμενος, δὲν μποροῦν νὰ εἰσέλθουν εἰσβολεῖς…

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 53 times, 1 visits today)
Leave a Reply