Νὰ εἶσαι εὐτυχής…

Νὰ εἶσαι εὐτυχής...Ποιός εἶναι ὁ ὑπέρτατος στόχος πίσω ἀπό κάθε φιλοδοξία καί πίσω ἀπό κάθε δραστηριότητα;
Τὸ νὰ εἶσαι εὐτυχὴς μέσα σου!

Κράτησε αὐτὴ τὴν σκέψη.
Χάραξε αὐτὴ τὴν ἀλήθεια στὴν συνείδησή σου, γρᾶψε το στὴν παλάμη σου καὶ ῥίχνε κλεφτὲς ματιὲς μέσα στὴν ἡμέρα. Μουρμούρισέ το μέσα σου, γρᾶψε το στὴν καρδιά σου, πές το δυνατὰ τὸ πρωὶ ποὺ ξυπνᾶς καὶ τὸ βράδυ πρὶν κοιμηθῇς.
Κᾶνε αὐτὴ τὴν φράση προσευχή σου.
Αὐτὸ θὰ βάλη ὅλες σου τὶς δραστηριότητες στὴν πραγματική τους διάσταση.
Τίποτα ἀπὸ ὅσα κάνεις δὲν ἔχει ἀξία, ἂν αὐτὸ δὲν κάνῃ καλὸ στὸ πνεῦμα σου.
Ὁ ὑπέρτατος στόχος κάθε φιλοδοξίας εἶναι τὸ νὰ εἶσαι εὐτυχὴς μέσα σου.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 43 times, 1 visits today)
Leave a Reply